Groene Connecties ondersteunt je duurzaamheidsambities

Natuurlijk is winst maken belangrijk, maar steeds meer ondernemers geven betekenis aan hun bedrijf door zich in te zetten voor de samenleving en de toekomst van de planeet. Een eenvoudig begin maak je door te kijken naar het energieverbruik en je klimaatinstallaties in je eigen kantoor of bedrijfspand. Parkmanagement Waarderpolder helpt graag bij het realiseren van de ambities in het project Groene Connecties. We delen onze kennis door bijeenkomsten te organiseren, zetten samenwerking tussen bedrijven op en adviseren samen met lokale partners over energiebesparing en het benutten van reststromen van afval als grondstof. Er zijn in de Waarderpolder volop kansen voor samenwerking door het grote aantal en variatie van bedrijven. Circulair ondernemen is binnen handbereik. Projectleider Groene Connecties Stan Verstraete adviseert je graag.

Wat houdt Groene Connecties in?

Groene Connecties is een project van Parkmanagement Waarderpolder, bedoeld om energie te besparen, duurzame energie op te wekken en grondstoffen te hergebruiken. Om in de toekomst concurrerend te blijven als bedrijventerrein streven we naar een energieneutraal bedrijventerrein. Onder de naam Groene Connecties voert parkmanagement projecten uit om bedrijven hierbij te helpen.

Je kunt als bedrijf bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren waarbij het duurzaam opwekpotentieel van je bedrijf in kaart wordt gebracht. Of het is mogelijk om gratis een onderzoek te laten doen naar de werking van de klimaatinstallaties. Dit levert informatie op over de mogelijkheid om energie te besparen. We maken zoveel mogelijk gebruik van de kennis en middelen die al aanwezig zijn op het bedrijventerrein. Parkmanagement verbindt en bundelt die krachten en informeert bedrijven over de nieuwste ontwikkelingen.

Wat is een groene envelop?

Parkmanagement geeft een groene envelop van €500,- per bedrijf die een energiescan wil laten uitvoeren. Het bedrijf ontvangt de groene envelop niet direct, maar parkmanagement betaalt het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar het duurzaam opwekpotentieel. Blijkt uit het resultaat dat de jaarlijkse besparing aan energie méér dan €1.000,- is dan stort het bedrijf de waarde van de groene envelop terug aan Parkmanagement.
Als jouw bedrijf in de Waarderpolder gevestigd is, dan kun je een groene envelop aanvragen.
Wilt je dat je bedrijf in aanmerking komt voor een groene envelop, vul dan het aanvraagformulier in.

De datalogger-estafette

Verduurzaam je kantoor door de werking van klimaatinstallaties te testen met behulp van een datalogger. Via de Groene Connecties van parkmanagement kun je gratis meedoen aan de dataloggerestafette. Met de klimaatmeting testen wij of alles goed afgesteld is of dat je onnodig energie verbruikt. Neem contact op met Stan Verstraete om te kijken wat je in jouw bedrijf kan doen.

Stan Verstraete
Groene Connecties
Duurzaamheid en circulaire economie

06 2884 9034
Stuur e-mail

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief