Bijeenkomst HR-netwerk De Waarderpolder werkt!

Thema: Open Hiring en alternatieve vormen van personeelswerving.
We zijn hier te gast op uitnodiging van Marco Huta-Galung van Spaarne Werkt.

Wat is Open Hiring?
Open Hiring is een andere methode om personeel te werven. Het principe is simpel: bij een open vacature kan iedereen die zichzelf geschikt acht voor de functie zich melden bij het bedrijf. Het aanleveren van een cv en sollicitatiebrief is niet nodig. Het enige wat telt is; de wil om te werken. De werkzoekenden worden op volgorde van aanmelding gebeld en gaan aan de slag.

Open Hiring biedt werkgevers de kans om werknemers te vinden, buiten de gebaande paden om. Werknemers worden beoordeeld op wat ze kunnen. Hun opleidingsniveau, leeftijd of fysieke beperking zijn van ondergeschikt belang.

Voorlopig programma
Laat je inspireren door de sprekers over andere manieren om personeel te werven.

  • Presentatie door Mark Rozekrans – toelichting over de werkzaamheden van Spaarne Werkt
  • Presentatie over Open Hiring en alternatieve vormen van personeelswerving door Monique Beentjes en Sabine Weustink (Werkgever Service Punt). Ze gaan o.a. in op wat het WSP voor ondernemers kan betekenen op het gebied van Open Hiring
  • Optioneel: ervaring delen door een bedrijf dat al werft via Open Hiring

Er is tijdens de bijeenkomst ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en nieuwe contacten op te doen.

Aanmelden
HR-professionals uit de Waarderpolder kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst tot 12 februari bij Linda Schouten-van Bilzem. Na aanmelding ontvang je ongeveer een week voor de bijeenkomst nog het definitieve programma.

Details

Locatie: MAAK-Arena Waarderpolder
Datum: 23 februari 2023
Aanvang: 15.45
Geplande eindtijd: 17.30