Online informatiebijeenkomst Milieuzone

Vanaf 1 januari 2022 wordt in Haarlem centrum en omliggende wijken een milieuzone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat. De wens is om in 2025 de milieuzone aan te scherpen tot een nul-emissiezone voor emissievrije vracht- en bestelwagens. Op deze website kunt u op basis van uw kenteken controleren aan welke klasse uw vrachtwagen voldoet.

Inspraakperiode t/m 18 december
Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘Ontwerpbesluit invoeren milieuzone en principebesluit nul-emissiezone’ vrijgegeven voor inspraak. Het besluit ligt tot 18 december ter inzage. Onder het kopje ‘Inspraak’ kunt u het besluit inzien en leest u hoe u een zienswijze in kunt dienen.
Online informatiebijeenkomst
Op woensdag 25 november organiseert gemeente Haarlem een online informatiebijeenkomst tussen 19.00 en 20.30 uur. Hierin wordt het besluit toegelicht en is er gelegenheid om met de gemeente van gedachten te wisselen en vragen te stellen hierover. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar milieuzone@haarlem.nl , u ontvangt dan een link naar de bijeenkomst.

Details

Locatie: Online
Datum: 25 november 2020
Aanvang: 19.00 uur
Geplande eindtijd: 20.30 uur