Stem in de Stad informatiebijeenkomst

Het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad heeft zich voor 2020 tot doel gesteld Haarlem en de Haarlemmers meer te betrekken bij haar werk voor de (Haarlemse) medeburgers in nood. Zij zal daartoe in het voorjaar 2020 een grote wervingsactie starten. Tezamen met de Rabobank Haarlem wil zij ook met de Haarlemse industrie haar contacten intensiveren. U heeft ongetwijfeld kortgeleden de aankondiging in de IKH nieuwsbrief gelezen.

IKH vraagt nogmaals uw aandacht vraagt voor dit goede doel.

Om de leden van de Industriekring Haarlem nauwer te betrekken bij het werk van Stem in de Stad wordt een informatie-bijeenkomst gehouden op 25 februari a.s. in het Centrum aan de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem.

U bent die middag vanaf 18.00 uur welkom voor een hapje en een drankje, waarbij de voorzitter van de stichting Stem in de Stad, Paul Beerkens, een uiteenzetting zal geven over het wel en wee van Stem in de Stad.

Het is de bedoeling de bijeenkomst om 20.00 uur af te sluiten.

Wij vertrouwen erop, dat uw nieuwsgierigheid gewekt is. Meld u aan bij Stem in de Stad via het e-mailadres: annievandenbogaardt@stemindestad.nl

Met vriendelijke groet,
INDUSTRIEKRING HAARLEM (IKH)

Details

Locatie: Nieuwe Groenmarkt 22, Haarlem
Datum: 25 februari 2020
Aanvang: 18.00 uur
Geplande eindtijd: 20.00 uur