Training Reorganisatietrajecten – Pot Jonker Advocaten

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers.

Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een Sociaal Plan. Daarnaast is een rol weggelegd voor het medezeggenschapsorgaan. Als gereorganiseerd wordt moet rekening worden gehouden met de regels die daarvoor gelden. Zo is de werkgever niet vrij om te bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt en kan een ontslagverbod, bijvoorbeeld bij ziekte, aan een ontslag in de weg staan.

Waar staan we in de training bij stil?

Een reorganisatietraject wil iedereen zo goed en soepel mogelijk laten verlopen. In de training staan wij daarom met u stil bij de regels die gelden bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, delen wij onze praktijkervaring en reiken wij diverse praktische tools en tips & tricks aan.

Praktische informatie

• Datum: 24 augustus 2020 van 9:00 tot 12:30 uur.
• Locatie: 1) online of 2) bij Pot Jonker Advocaten (afhankelijk van het aantal deelnemers).
• Kosten: € 150,– excl. BTW per deelnemer.
• Voor wie: directeuren, (bedrijfs)juristen arbeidsrecht en HR/P&O-professionals.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Hester Tonino(tonino@potjonker.nl).

De training gaat door bij minimaal 10 aanmeldingen.

Klik hier voor meer informatie.

Details

Locatie: Online of bij Pot Jonker Advocaten
Datum: 24 augustus 2020
Aanvang: 9.00 uur
Geplande eindtijd: 12.30 uur