De kracht van Waarderpolder

Waarderpolderbedrijven die zich nieuw vestigen, verwarmen via andere warmtebronnen dan gas. Deze bedrijven werken met een een warmtepomp, soms in combinatie met een Warmte Koude Opslag systeem.

Waarderpolder Haarlem Business Park op termijn van het gas af

De gemeente Haarlem heeft als doel dat op termijn alle bedrijven op het businesspark van het gas af gaan. Hoe duurzame warmtevoorziening voor bedrijven wordt vormgegeven in de Waarderpolder is nog onduidelijk. Een warmtenet dat gebruik maakt van de restwarmte van bedrijven is een mogelijkheid.

Wanneer meer bekend wordt over duurzame warmteoplossingen op het gebiedsniveau vanĀ  Waarderpolder Haarlem Business Park lees je dit op deze pagina.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief