Skip to main content

Informatieplicht grootverbruikers

Bedrijven die veel energie verbruiken, moeten energiebesparende maatregelen nemen én daarover aan de overheid rapporteren. Deze informatieplicht legt de rijksoverheid op om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen.

Geldt de informatieplicht ook voor jouw bedrijf?

Gebruikt je bedrijf vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Op 1 juli 2019 is daar de informatieplicht bij gekomen. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Heb je nog niet gerapporteerd? Controleer dan of je een informatieplicht hebt en rapporteer zo snel mogelijk alsnog via het eLoket.

Als je niet aan de energiebesparings- of informatieplicht voldoet, dan kan de Omgevingsdienst handhaven. Dat kan door een dwangsom op te leggen.

Wat dien je in?

Je bedrijf voldoet aan de informatieverplichting wanneer je rapporteert via het registratiesysteem. Maak bij het indienen van deze melding gebruik van eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering middels een keurmerk, etc.

Erkende Maatregelenlijst

Een erkende maatregelenlijst is een gemakkelijk hulpmiddel om aan de wetgeving te voldoen. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing.

Naast de erkende maatregelen kun je nog niet-verplichte maatregelen treffen die direct voor energiebesparing of kostenbesparing zorgen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen.

Is er voor jouw branche geen Erkende Maatregelenlijst? Dan moet je zelf aangeven welke maatregelen je hebt genomen om aan de verplichte energiebesparing te voldoen. Heb je daar vragen over? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJmond via 0251-263863.

Lees meer over de Erkende Maatregelenlijsten

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief

    Direct
    regelen