Schoon & heel

Ondernemers lijden jaarlijks veel schade door diefstal, inbraak en overlast. De meest effectieve manier om daar iets aan te doen is samenwerken. Parkmanagement Waarderpolder regelt de collectieve veiligheidsmaatregelen en met maakt concrete afspraken met alle betrokken partijen voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Collectieve beveiliging

Wanneer je na een lange werkdag het pand verlaat is het laatste waar je je druk om wil maken de veiligheid van je bedrijf en de spullen in je pand. Daarom is de Waarderpolder collectief beveiligd, als aanvulling op de beveiliging van je pand. De resultaten mogen er zijn: van 200 naar 10 inbraken per jaar sinds de collectieve beveiliging van de openbare ruimte bestaat!

Surveillance

Elke avond, nacht en weekend surveilleert Alpha Security, een beveiligingsbedrijf ingehuurd door parkmanagement, de openbare ruimte in de Waarderpolder. Dit maakt het businesspark een veilige plek om te ondernemen en houdt de Waarderpolder heel en aantrekkelijk, wat de waarde van je pand ten goede komt. Ook ’s morgens vroeg, ’s avonds laat en aan het einde van de donkere middagen in de winter zijn je medewerkers veilig tijdens het komen en gaan.

Alarmopvolging

Om optimaal gebruik te maken van de service van de collectieve beveiliging regel je alarmopvolging. Bij alarm wordt de surveillant van de collectieve beveiliging dan als eerste gebeld. Hij rijdt al in de Waarderpolder, dus is gemiddeld binnen twee minuten ter plaatse.

Lage kosten

De collectieve beveiliging is geregeld via de BIZ Waarderpolder (Bedrijven Investeringszone). De kosten worden verdeeld over alle ondernemers, de hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de grootte van het bedrijf (de WOZ waarde). De achterliggende gedachte is dat grotere bedrijven meer baat hebben bij goede beveiliging. Zo blijft de collectieve beveiliging betaalbaar voor elke ondernemer.

AED

Het surveillancevoertuig van de Collectieve Beveiliging in de Waarderpolder is uitgerust met een AED. De AED is een Automatische Externe Defibrillator die kan worden ingezet bij een slachtoffer van een hartaanval. Medi-Select, een bedrijf dat ook gevestigd is in de Waarderpolder, heeft de AED kosteloos ter beschikking gesteld. De surveillanten van Alpha Security zijn opgeleid om met een AED te kunnen omgaan. Hierdoor kunnen zij direct hulp bieden bij een onwel-melding, voordat de ambulance ter plaatse is.

De AED is een aanvulling op de bestaande medische hulpverlening en geen vervanging voor de inzet van de ambulance. Bij een onwel-situatie dient altijd direct via het alarmnummer 1-1-2 melding te worden gedaan.

Verschillende bedrijven in de Waarderpolder hebben een AED ter beschikking.

 

AED in de buurt

Bedrijven Investeringszone

De collectieve beveiliging in de Waarderpolder is geregeld via een BIZ (Bedrijven Investeringszone). De BIZ Waarderpolder heeft als doel op het businesspark te werken aan de thema’s veiligheid, kwaliteit & uitstraling, samenwerking. Een ruime meerderheid van de bedrijven stemde in 2016 de BIZ Waarderpolder. De regeling geldt voor vijf jaar en loopt tot en met 2021.

In een BIZ ondernemersfonds doen alle ondernemers in een gebied mee. Ondernemers bepalen zelf het doel van het fonds en kiezen dus zelf waarin zij in hun gebied willen investeren. Daarom mag een BIZ pas worden opgericht als er een draagvlakonderzoek is uitgevoerd en dit onderzoek een positieve uitslag heeft gegeven.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Parkmanagement, IKH Waarderpolder en de gemeente Haarlem hebben in de Waarderpolder afspraken over veiligheid gemaakt met politie Kennemerland, brandweer Kennemerland, MKB-Nederland en Alpha Security. Al deze partijen doen mee in het KVO-B project van het bedrijventerrein. KVO staat voor Keurmerk veilig Ondernemen. De B staat voor bedrijventerreinen.

Het KVO-B certificaat blijft 3 jaar geldig, waarna het bedrijventerrein wederom moet bewijzen het keurmerk waardig te zijn.

Met vragen en voor advies over veiligheid kun je contact opnemen met de veiligheidsadviseur van parkmanagement, Kees Goedknegt.

Meld overlast en onveiligheid

Parkmanagement Waarderpolder zet zich in om overlast op het bedrijventerrein te voorkomen. Dankzij de surveillance zijn er substantieel minder incidenten en inbraken. Mocht je toch overlast ervaren bij je bedrijfspand of elders in de Warderpolder, neem dan contact met ons op. Wij gaan er direct mee aan de slag of kunnen je verder verwijzen.

Tips en trainingen

Parkmanagement organiseert geregeld seminiars over veiligheid zoals cybercrime. We werken daarvoor soms samen met Het RPC Noord-Holland. Op dit veiligheidsplatform kun je als bedrijf tips krijgen over veilig ondernemen of je aanmelden voor gratis veiligheidsworkshops in Haarlem en omgeving. www.rpcnh.nl.

Zwerfvuil en onkruid

De Waarderpolder is zichtbaar netter en schoner doordat afspraken tussen Spaarnelanden en Parkmanagement Waarderpolder steeds beter worden uitgevoerd. Elke week geeft Parkmanagement 5 hotspots door waar zwerfvuil ligt. Spaarnelanden ruimt dit op. Elke 2 weken geeft Parkmanagement ook 3 hotspots door waar extra onkruid wordt verwijderd. Jaarlijks wordt nu 6 keer onkruid verwijderd, in plaats van 2 keer zoals voorheen. Resultaat is dat het onkruid steeds minder snel en uitbundig terug komt.

Weet je een hotspot waar veel zwerfvuil ligt of veel onkruid groeit? Meld dit bij Parkmanagement Waarderpolder.

Glasvezel

Op het bedrijventerrein ligt een glasvezel netwerk van KPN. Alle bedrijven die in de Waarderpolder gevestigd zijn kunnen hierop eenvoudig worden aangesloten. De kosten zijn afhankelijk van de afstand tot de glasvezel infrastructuur, gewenste bandbreedte voor internet, keuze voor de router en contractduur. Voor meer informatie neem je contact op met parkmanager Rob ten Bok.

Meeuwen

De beste manier om meeuwenoverlast aan te pakken is nestelen voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door draden, pinnen of netten op het dak te laten plaatsen. En zorgen dat er geen voedsel voor de vogels op straat te vinden is.

In de Waarderpolder hebben verschillende ondernemers goede ervaringen met de vogelverjaag-robot Agrilaser. Dit volledig automatische vogel verjaagsysteem werkt op basis van lasertechnologie. Meer informatie via hun website.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief