Geen onderdeel van een categorie

Afsluitingen bij Prinsenbrug

By 30 juni 2020No Comments

De gemeente Haarlem vervangt van 6 tot en met 10 juli 2020 de verkeerslichten aan beide zijden van de Prinsenbrug. Een groot deel van de rijbanen voor auto’s is afgesloten en verkeersregelaars regelen het verkeer. Het fiets- en voetpad aan de Noordzijde blijft tijdens de werkzaamheden gewoon te gebruiken.

Vorige week is er gestart met graafwerkzaamheden in de bermen op diverse locaties. In sommige gevallen zijn er afzettingen langs de rijbanen. Het verkeer kan langs de werkzaamheden blijven rijden. In de week van 6 t/m 10 juli zijn de verkeerslichten gedoofd en zijn er verschillende omleidingen.

Omleidingen

Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden op de brug passeren en worden via de noordkant van de Oudeweg (woningen zijde) langs het werk geleid. Een deel van het fietspad aan de zuidkant (de zijde waar NedTrain gevestigd is) van de Oudeweg is afgesloten. Daar worden de fietsers omgeleid via de noordzijde.

Autoverkeer van Haarlem richting de Waarderpolder kan de brug passeren over één rijbaan en wordt via de Gedempte Oostersingelgracht verder geleid. De Prinsenbrug is volledig afgesloten voor wegverkeer vanuit de Waarderpolder richting Haarlem. Autovoertuigen worden ook omgeleid via de Gedempte Oostersingelgracht.

Van en naar de Spaarndamseweg kan alleen de richting van en naar het Station worden gevolgd. Alle andere wegen, te weten Friese Varkenmarkt, Harmenjansweg en Kick Smitweg, zijn afgesloten.

Aanleiding voor de vervanging

De verkeerslichten op de Prinsenbrug zijn verouderd. Daarnaast ontvangt de gemeente regelmatig meldingen van verkeersonveilige situaties op de kruising met de Kick Smitweg. Tijdens de werkzaamheden worden de verkeerslichten verplaatst naar de bovenzijde van de weg. Hierdoor zijn deze beter zichtbaar voor het autoverkeer en is de verwachting dat de verkeersveiligheid verbeterd.

Zie ook het bericht op de website van Gemeente Haarlem.

Direct
regelen