Skip to main content

Vestigen en bouwen

Toekomstbestendig bouwen is is circulair bouwen. Op Waarderpolder Haarlem Business Park werken we daar op verschillende manieren aan.

Bouwlab

BouwLab in de 3D Makerszone maakt je wegwijs in nieuwe bouwtechnologieën.

BouwLab R&Do is een regionale innovatiehub gevestigd in de 3D Makerszone. Bouwlab maakt nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk voor wie zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een pilotproject wil starten.

Op een laagdrempelige manier kunnen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen gebruik maken van de faciliteiten van BouwLab R&Do.

Cirkelstad

Cirkelstad werkt aan een stad zonder afval en zonder uitval. Cirkelstad is een publiek-private samenwerking die oplossingen biedt voor circulair bouwen, reststromen terug in de keten brengt en talent in de wijk beter benut.

Cirkelstad werkt landelijk en heeft een regionale afdeling in Haarlem-Kennemerland. Wil je partner worden of op een andere manier samenwerken met Cirkelstad? Ga naar Cirkelstad Haarlem-Kennemerland.

Grond kopen en circulair ontwikkelen

Heb je interesse in een bedrijfskavel voor je onderneming op Waarderpolder Haarlem Business Park? Dan verwacht de gemeente dat je voor de ontwikkeling van de kavel rekening houdt met een aantal circulaire vestigingsvoorwaarden.

  • Je wekt zoveel mogelijk van de energievraag van je bedrijf op via zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand.
  • Materialen die gebruikt worden moeten zo duurzaam mogelijk zijn en deze moeten worden vastgelegd in een materialenpaspoort.
  • Je houdt rekening met de biodiversiteit op en rond jouw bedrijfslocatie. Een bedrijfsomgeving met planten en bomen is goed voor de insecten- en vogelstand in het gebied en voor het algehele welzijn.
  • De mobiliteit van je bedrijf (woon-werkverkeer, aan- en afvoer) is zoveel als mogelijk emissievrij.
  • Je staat open voor samenwerking met de omgeving: op een circulair bedrijventerrein wordt kennis over duurzaam ondernemen en personeelsvraagstukken waar mogelijk gedeeld met de buren.

Het complete overzicht van circulaire vestigingsvoorwaarden vind je hier.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief

    Direct
    regelen