Skip to main content

Team Bedrijfshuisvesting adviseert, zoekt en verbindt

Je bedrijf vestigen, verplaatsen of uitbreiden in Haarlem; dat kan een uitdaging zijn. De ruimte wordt steeds schaarser en Haarlem wil ook in de toekomst een aantrekkelijke woon-werkstad zijn met voldoende werkgelegenheid. Daartoe werkt de gemeente samen met het bedrijfsleven en andere partners in Haarlem, zoals Parkmanagement Waarderpolder.

Team Bedrijfshuisvesting

Wist je dat er een speciaal team Bedrijfshuisvesting in Haarlem is? De schaarse ruimte vraagt om slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld het stapelen van werkfuncties. Daarvoor is inzicht nodig in de behoefte van het bedrijfsleven. Wat is jouw ruimtevraag op de korte en lange termijn? Hoe spelen we daar samen tijdig op in? Wat voor werkruimtes ontstaan er in de ontwikkelgebieden van de stad of komen er vrij doordat bedrijven naar elders verhuizen?

v.l.n.r: Ruud Meijer, Runoe Lenting-Jogi en Michael Dekker

De teamleden Bedrijfshuisvesting zijn: Runoe Lenting-Jogi, Michael Dekker en Ruud Meijer. Zij gaan graag met je in gesprek over jouw huisvestingsplannen, -wensen en -behoeften. Maar ook over onderwerpen als de transitie naar een circulaire economie, slimme mobiliteit en een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Zij schakelen tussen vraag en aanbod, zitten aan tafel bij ontwikkelaars, of weten je vragen aan de gemeente op slimme wijze door te geleiden.

Wil je een gesprek over de plannen in relatie tot je bedrijf of heb je vragen over het starten, uitbreiden, vestigen of verplaatsen van je bedrijf in de Waarderpolder of elders in Haarlem? Neem dan contact op met team Bedrijfshuisvesting van de gemeente Haarlem: bedrijfshuisvesting@haarlem.nl.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief

    Direct
    regelen