Skip to main content

Warmtenet Waarderpolder

Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Daarom moeten we van het aardgas af. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De Waarderpolder is één van de gebieden in Haarlem waar een warmtenet kan komen. Met een warmtenet krijgen de bedrijven op het business park een alternatief voor het gebruik van aardgas.

Warmtenet Waarderpolder

Nederland gaat van het aardgas af en de gemeenten hebben hierin een belangrijke regierol gekregen. Een aansluiting op het warmtenet is een duurzaam alternatief voor een gasaansluiting. Voor ruimteverwarming en warm water is geen cv-installatie meer nodig. Met een aansluiting op het warmtenet zijn de bedrijven voorbereid op het moment dat er geen aardgas meer beschikbaar is. Bedrijven die restwarmte over hebben, zouden ook warmte kunnen leveren aan het warmtenet.

Opdracht Polderwarmte
De gemeente heeft in samenwerking met de IKH en Parkmanagement Waarderpolder een aanbesteding gedaan voor de realisatie van het warmtenet. Als resultaat van deze aanbesteding is aan Polderwarmte de vervolgopdracht gegeven om voor de Waarderpolder binnen 2 jaar tijd een warmtenet te ontwikkelen en dat, na realisatie, vervolgens 30 jaar lang te exploiteren en te beheren. Hiervoor hebben de gemeente, de IKH en Polderwarmte een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De periode 2024-2025

Nu de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Haarlem, de Industriekring Haarlem en Polderwarmte voor de ontwikkelperiode is getekend, is het eerste doel dat zich aandient het realiseren van voldoende contracten met potentiële afnemers. Dit doel moet bij voorkeur in 2024 maar uiterlijk medio 2025 zijn behaald.

Dit betekent dat een groot deel van de warmtevraag van de Waarderpolder contactueel moet zijn vastgelegd om via het warmtenet aardgasvrij te worden gemaakt. Tegelijkertijd moeten ook de warmtebronnen overeenkomsten sluiten met Polderwarmte om het warmtenet van duurzame warmte te voorzien. Als deze doelen zijn behaald, kan de gemeente de zogenaamde concessieovereenkomst met Polderwarmte sluiten en start de aanleg van het warmtenet in 2026.

Aanbod voor bedrijven

Polderwarmte is gestart met de werving van ondernemers, die zijn gevestigd in de Waarderpolder, om het aardgasverbruik in kaart te brengen en een aanbod te doen voor aansluiting op het warmtenet en levering van warmte.

Heb je vragen over het collectief warmtenet Waarderpolder? Neem voor meer informatie gerust contact op met Stan Verstraete, projectleider Verduurzaming Waarderpolder.

Meer informatie is ook te vinden op de website van Warmtenet.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief

    Direct
    regelen