Skip to main content

Veiligheid

Ondernemers lijden jaarlijks veel schade door diefstal, inbraak en overlast. De meest effectieve manier om daar iets aan te doen is samenwerken. Parkmanagement Waarderpolder regelt de collectieve veiligheidsmaatregelen en maakt concrete afspraken met alle betrokken partijen voor een veilig bedrijventerrein.

Collectieve beveiliging

Wanneer je na een lange werkdag het pand verlaat is het laatste waar je je druk om wil maken de veiligheid van je bedrijf en de spullen in je pand. Daarom is de Waarderpolder collectief beveiligd, als aanvulling op de beveiliging van je pand. De resultaten mogen er zijn: van 200 naar 10 inbraken per jaar sinds de collectieve beveiliging van de openbare ruimte bestaat!

De collectieve beveiliging in de Waarderpolder is geregeld via een Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder.

Surveillance

Elke avond, nacht en weekend surveilleert Alpha Security, het beveiligingsbedrijf ingehuurd door parkmanagement, de openbare ruimte in de Waarderpolder. Dit maakt het businesspark een veilige plek om te ondernemen en houdt de Waarderpolder aantrekkelijk, wat de waarde van je pand ten goede komt. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zijn ook je medewerkers veilig tijdens het komen en gaan.

Alarmopvolging voor jouw bedrijf

Om optimaal gebruik te maken van de service van de collectieve beveiliging regel je alarmopvolging. Bij alarm wordt de surveillant van de collectieve beveiliging dan als eerste gebeld. Hij rijdt al in de Waarderpolder en is daardoor gemiddeld binnen drie minuten ter plaatse.

Alarmopvolging regel je gratis hier

Bedrijven Investeringszone

De collectieve beveiliging in de Waarderpolder is geregeld via een BIZ (Bedrijven Investeringszone). De BIZ Waarderpolder heeft als doel op het businesspark te werken aan de thema’s veiligheid, kwaliteit & uitstraling, samenwerking. Een ruime meerderheid van de bedrijven stemde in 2016 de BIZ Waarderpolder. De regeling geldt voor vijf jaar en loopt tot en met 2021.

In een BIZ ondernemersfonds doen alle ondernemers in een gebied mee. Ondernemers bepalen zelf het doel van het fonds en kiezen dus zelf waarin zij in hun gebied willen investeren. Daarom mag een BIZ pas worden opgericht als er een draagvlakonderzoek is uitgevoerd en dit onderzoek een positieve uitslag heeft gegeven.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Parkmanagement, IKH Waarderpolder en de gemeente Haarlem hebben in de Waarderpolder afspraken over veiligheid gemaakt met politie Kennemerland, brandweer Kennemerland, MKB-Nederland en Alpha Security. Al deze partijen doen mee in het KVO-B project van het bedrijventerrein. KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. De B staat voor bedrijventerreinen.

Het KVO-B certificaat blijft 3 jaar geldig, waarna het bedrijventerrein wederom moet bewijzen het keurmerk waardig te zijn.

Met vragen en voor advies over veiligheid kun je contact opnemen met de veiligheidsadviseur van parkmanagement, Emily de Bree.

AED

Het surveillancevoertuig van de Collectieve Beveiliging in de Waarderpolder is uitgerust met een AED. De AED is een Automatische Externe Defibrillator die kan worden ingezet bij een slachtoffer van een hartaanval. Medi-Select, een bedrijf dat ook gevestigd is in de Waarderpolder, heeft de AED kosteloos ter beschikking gesteld. De surveillanten van Alpha Security zijn opgeleid om met een AED te kunnen omgaan. Hierdoor kunnen zij direct hulp bieden bij een onwel-melding, voordat de ambulance ter plaatse is.

De AED is een aanvulling op de bestaande medische hulpverlening en geen vervanging voor de inzet van de ambulance. Bij een onwel-situatie dient altijd direct via het alarmnummer 1-1-2 melding te worden gedaan.

Meld overlast en onveiligheid

Parkmanagement Waarderpolder zet zich in om overlast op het bedrijventerrein te voorkomen. Dankzij de surveillance zijn er substantieel minder incidenten en inbraken. Mocht je toch overlast ervaren bij je bedrijfspand of elders in de Waarderpolder, neem dan contact met ons op. Wij gaan er direct mee aan de slag of kunnen je verder verwijzen.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief

    Direct
    regelen