Samenwerken aan veiligheid, kwaliteit en uitstraling

Maak kennis met ons team, verdiep je in onze verslagen en cijfers of lees de afspraken tussen IKH en gemeente in het Convenant Waarderpolder. Wij voeren de afspraken uit het convenant uit. Anno 2017 zijn we middenin de derde convenantperiode.

Team

Parkmanagement Waarderpolder bestaat uit een team van dienstverleners die samen werken aan veiligheid, kwaliteit en uitstraling. Veiligheid staat voorop. Daarnaast zijn goede bereikbaarheid, onderhoud en uitstraling van het gebied, bedrijfshuisvesting en (duurzame) samenwerking de belangrijkste thema’s voor Parkmanagement Waarderpolder.

Bert van Dijk
Parkmanager

023 525 7826
Stuur e-mail

Kees Goedknegt
Veilgheidsadviseur

06 4112 0140
Stuur e-mail

Ronald Straatman
Contactfunctionaris

06 5153 3297
Stuur e-mail

Rob ten Bok
Parkmanager

023 525 7826
Stuur e-mail

Liesbeth van der Lans
Officemanager

023 525 7826
Stuur e-mail

Irma Graveland
Communicatieadviseur

06 1043 5743
Stuur e-mail

Bestuur

De samenwerking is georganiseerd in de stichting Parkmanagement Waarderpolder (SPW). De stichting is opdrachtgever voor de verschillende collectieve diensten die onder de noemer parkmanagement worden aangeboden aan bedrijven in de Waarderpolder. Het stichtingsbestuur bestaat uit 2 ondernemers – namens ondernemersvereniging IKH – en 2 medewerkers van de gemeente – namens B&W van Haarlem. Voorzitter is Robert Bloemers.
Heb je vragen of opmerkingen over de stichting neem contact op met het bestuur.

“SPW is hét voorbeeld van samenwerking tussen de plaatselijke overheid en de ondernemers. De medewerkers van de gemeente en de vertegenwoordigers van de ondernemingen hebben een gemeenschappelijk doel: een florerend bedrijvenpark aan de rand van de stad met goede aansluiting op het landelijke wegennet.”

Robert Bloemers is onder meer oud-directeur van Imbema, voorzitter van het overleg Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), voorzitter van Bedrijf en Samenleven Haarlem en Omstreken (BSHO) en bestuurslid van de IKH.Voorzitter

“Met veel plezier lever ik mijn bijdrage aan het SPW bestuur. Gedelegeerd vanuit de IKH zet ik mij in voor de belangen van de ondernemers in de Waarderpolder. De korte lijnen die we via de SPW met de gemeente Haarlem hebben, komt het economisch klimaat in Haarlem ten goede.”

Jan Gerritsen is onder meer eigenaar van Meuwissen Industries in de Waarderpolder en bestuurslid van de IKH.Penningmeester

“Parkmanagement streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in de Waarderpolder. Door middel van een hechte samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven maken wij het voor bedrijven aantrekkelijk om zich in de Waarderpolder te vestigen. Of om ervoor te kiezen hier te blijven of uit te breiden.”

Jorien Kaper is hoofd van de afdeling Economie & Cultuur van de gemeente Haarlem.Bestuurslid

“Als secretaris van het SPW bestuur houd ik graag de lijntjes kort. Ik hou van Haarlem en geloof in de mensen die er wonen en werken. Ik voel me door ondernemers geïnspireerd en werk daarom graag mee aan de cohesie van de Waarderpolder!”

Ruud Meijer werkt bij de gemeente Haarlem als gebiedsverbinder Waarderpolder.Secretaris

Jaarverslagen

Lees hieronder de verslagen van Stichting Parkmanagement Waarderpolder (SPW) en Stichting BIZ Waarderpolder, 2 stichtingen die nauw met elkaar zijn verweven. De door de accountant goedgekeurde jaarrekeningen kun je inzien op ons kantoor aan de Waarderweg 50c.

Convenant Waarderpolder III

Onder het motto ‘Samen Doen’ hebben de gemeente en de ondernemers de lopende en nieuwe afspraken op een rij gezet in het derde Convenant Waarderpolder. In de twee eerdere convenanten lag de nadruk op investeren in de wegen, bruggen en toegangen. Nu is er volop aandacht voor een innovatieve, flexibele en circulaire economie. Er zijn afspraken gemaakt over economische groei, ondernemers- en vestigingsklimaat en de wisselwerking met het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Het derde Convenant Waarderpolder geldt voor de periode 2016-2020.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief