Skip to main content

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder

Met de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder investeren ondernemers gezamenlijk in het gebied, bijvoorbeeld in veiligheid. Lees op deze pagina meer over de BIZ Waarderpolder.

Wat is een BIZ ondernemersfonds?

In de Waarderpolder hebben we al jarenlang een laag aantal inbraken per jaar. Daarnaast zijn er zeer weinig schades, vernielingen en incidenten en heeft de Waarderpolder een goede naam in de regio en daarbuiten. Deze positieve gegevens komen voort uit de BIZ Waarderpolder.

Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Met een BIZ kunnen ondernemers (via een stichting) een heffing laten innen bij alle ondernemers in het aangewezen gebied. De opbrengst is geheel bestemd voor investeringen in dat gebied.

Ondernemers bepalen zelf het doel van het fonds en kiezen dus zelf waarin zij in hun gebied willen investeren. Daarom mag een BIZ pas worden opgericht als er een draagvlakmeting is uitgevoerd en dit onderzoek een positieve uitslag heeft gegeven. De kosten voor een BIZ worden eerlijk over alle bedrijfspand gebruikers verdeeld, gebaseerd op de WOZ waarde van het pand.

Waarom is er een BIZ Waarderpolder?

De BIZ Waarderpolder heeft als doel op het businesspark te werken aan de thema’s veiligheid en kwaliteit & uitstraling.

In de BIZ Waarderpolder staat het regelen van de collectieve beveiliging op het bedrijventerrein centraal.

Veiligheid is in ieders belang. Dat gaat verder dan de bewaking van jouw pand. Veiligheid op straat is goed voor jou en je medewerkers, het voorkomt vernielingen en is goed voor de uitstraling van je bedrijf en de waardering van de Waarderpolder. Daar is collectieve beveiliging voor nodig. En dat werkt!

Waarom is een BIZ interessant voor de ondernemers?

Simpel gezegd: samen staan we sterk.
Als alle bedrijven meedoen, is dat goed voor de gehele Waarderpolder en alle ondernemers. Met de BIZ Waarderpolder blijft de collectieve beveiliging bestaan. Daarmee zorgen we ervoor dat het bedrijventerrein veilig blijft. Daarnaast is een schoon, heel en veilig businesspark aantrekkelijker om te ondernemen. En dat komt de waarde van je bedrijf weer ten goede!

De BIZ Waarderpolder levert de volgende voordelen:

  • Het zeker stellen van de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein
  • De financiering is voor vijf jaar geregeld
  • Een eerlijke kostenverdeling over alle bedrijven: iedereen betaalt, iedereen profiteert

Ben je benieuwd wat er door de BIZ Waarderpolder nog meer wordt bereikt? Klik op de “Dankzij de BIZ Waarderpolder” sheet voor meer informatie.

Wie voert de BIZ Waarderpolder uit?

Bij de BIZ Waarderpolder komt het verzoek en plan van Industriekring Haarlem (IKH). Stichting Parkmanagement Waarderpolder (SPW) heeft de opdracht tot de draagvlakmeting: SPW onderzoekt of voldoende ondernemers in de Waarderpolder achter de BIZ Waarderpolder staan.

Wanneer de meerderheid van de ondernemers in de Waarderpolder instemt met de BIZ Waarderpolder, wordt de uitvoering van het BIZ plan opgepakt via de Stichting BIZ Waarderpolder. Deze stichting wordt bestuurd door ondernemers. SPW maakt de afspraken over de collectieve beveiliging.

3 vragen over de kosten

Waarom moet ik meebetalen aan de collectieve beveiliging?

Als aanvulling op de beveiliging van je pand, is er de collectieve beveiliging. ’s Avonds, ’s nachts en in de weekenden wordt gesurveilleerd in de openbare ruimte. Dat maakt de Waarderpolder een aantrekkelijke, veilige plek om te ondernemen en voor je werknemers een veilige omgeving om te komen en gaan.

De resultaten mogen er zijn: van 200 naar 10 inbraken per jaar sinds de collectieve beveiliging op de Waarderpolder bestaat!

Wat kost de BIZ en de collectieve beveiliging?

Wat het u kost, hangt af van de WOZ-waarde van uw pand. In het schema staat wat de kosten per jaar zijn bij de verschillende categorieën WOZ-waarde.

De BIZ-tarieven worden jaarlijks met 2% geïndexeerd ingaande per 1-1-2023

Waarom worden panden met een lage WOZ-waarde vrijgesteld?

Het blijkt dat veel panden met een WOZ-waarde onder de 100.000 euro niet door ondernemers worden gebruikt. Het gaat vooral om eigenaren en gebruikers van kleine opslagunits. Dit zijn veelal particulieren. IKH en gemeente menen dat het fair is deze panden uit te sluiten. Net als bijvoorbeeld bedrijfswoningen, bouwterreinen, clubhuizen, crèches en peuterspeelzalen.

5 vragen over de draagvlakmeting

Waarom moet ik stemmen?

Tien jaar geleden is op verzoek van de ondernemers een BIZ fonds voor de Waarderpolder ingesteld. De wet schrijft voor dat gebruikers in het gebied iedere vijf jaar geraadpleegd moeten worden over voortzetting van de BIZ. Daarom is nu een nieuwe draagvlakmeting.

Wie kunnen er stemmen?

Heb je het afgelopen jaar een OZB aanslag gekregen als gebruiker van een pand, dan ben je stemgerechtigd. Het kan zijn dat de pandeigenaar dit voor jou doet. In dat geval krijgt die het stemformulier. Bedrijven in een pand waarvan de WOZ waarde minder dan 100.000 euro is, hoeven niet mee te betalen en stemmen ook niet (zie kader 5 vragen over de kosten). Stemgerechtigden ontvangen automatisch een stemformulier.

Wat kan ik kiezen?

We gaan stemmen voor een BIZ ondernemersfonds waaruit we de collectieve beveiliging kunnen blijven betalen en kunnen blijven zorgen voor de veiligheid en kwaliteit van de Waarderpolder. Je kunt JA of NEE stemmen.

Hoe kan ik stemmen?

Je ontvangt het stemformulier per post. Het stemformulier stuur je in de bijgevoegde retourenvelop per post naar een antwoordnummer. Alle post gaat naar de notaris. De notaris geeft na afloop van de stemperiode door wat er is gestemd en of de stemming volgens de regels is verlopen en dus of de uitkomst geldig is.

Wanneer kan ik stemmen?

Stemmen kan vanaf maandag 6 september. De uiterste datum is 30 november 2021.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief

    Direct
    regelen