Skip to main content

Energie besparen

Bedrijven kunnen veel energie besparen. Daarmee bespaar je ook direct kosten. Een makkelijke manier is je klimaatinstallaties goed afstellen. Grootverbruikers zijn verplicht energiemaatregelen te nemen.

Bespaar op de werking van je klimaatinstallaties

Verwarm je ruimtes waar geen medewerkers zijn? Gaan je CV en airco op tijd uit of pas twee uur na sluitingstijd? Laat ons de datalogger plaatsen en ontvang gratis een rapport met verbetervoorstellen.

Datalogger geeft inzicht

De datalogger meet door middel van sensoren de temperaturen van onder andere de CV-leiding, de koelinstallatie en de temperatuur van de lucht uit de luchtbehandelingsinstallatie.

Uit de gegevens blijkt bijvoorbeeld wanneer de stookinstallatie in werking treedt, of de overwerkschakelaar correct werkt en of deze energie-efficiënt samenwerkt met het ventilatiesysteem. De gegevens van de datalogger laten je direct zien waar je makkelijk energie en geld kunt besparen!

De Omgevingsdienst IJmond plaatst op de afgesproken datum de datalogger voor 10 dagen in je bedrijf. Na afloop ontvang je het rapport met de analyse en aanbevelingen.

Ja, ik wil de datalogger aanvragen

Wil je eerst meer weten, lees dan de factsheet over de datalogger van de Omgevingsdienst IJmond.

Informatieplicht grootgebruikers

Bedrijven die veel energie verbruiken, moeten energiebesparende maatregelen nemen én daarover aan de overheid rapporteren. Deze informatieplicht legt de rijksoverheid op om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen.

Geldt de informatieplicht ook voor jouw bedrijf?

Gebruikt je bedrijf vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Op 1 juli 2019 is daar de informatieplicht bij gekomen. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Heb je nog niet gerapporteerd? Controleer dan of je een informatieplicht hebt en rapporteer zo snel mogelijk alsnog via het eLoket.

Als je niet aan de energiebesparings- of informatieplicht voldoet, dan kan de Omgevingsdienst handhaven. Dat kan door een dwangsom op te leggen.

Wat dien je in?

Je bedrijf voldoet aan de informatieverplichting wanneer je rapporteert via het registratiesysteem. Maak bij het indienen van deze melding gebruik van eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering middels een keurmerk, etc.

Erkende Maatregelenlijst

Een erkende maatregelenlijst is een gemakkelijk hulpmiddel om aan de wetgeving te voldoen. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing.

Naast de erkende maatregelen kun je nog niet-verplichte maatregelen treffen die direct voor energiebesparing of kostenbesparing zorgen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen.

Is er voor jouw branche geen Erkende Maatregelenlijst? Dan moet je zelf aangeven welke maatregelen je hebt genomen om aan de verplichte energiebesparing te voldoen. Heb je daar vragen over? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJmond via 0251-263863.

Lees meer over de Erkende Maatregelenlijsten

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief

    Direct
    regelen