Skip to main content

Water en groen

De gemeente en het bedrijfsleven willen de Waarderpolder groener en meer klimaat bestendig maken. Meer groen geeft een betere uitstraling van het terrein, is goed voor de biodiversiteit en neemt CO2 op. Daarnaast zorgt meer groen en minder verharding voor een betere infiltratie van het water in de bodem bij zware regenbuien. Benieuwd wat jij kan doen?

Bomenbank Waarderpolder

Als je jouw bedrijf wil uitbreiden of nieuwbouwen op de bestaande locatie, dan kan het zijn dat er een boom in de weg staat. Kappen kan niet zomaar. Daarvoor is het nodig bij de gemeente een omgevingsvergunning aan te vragen. In veel gevallen zal de gemeente de aanvrager ook verplichten om op eigen terrein een nieuwe boom te planten.

Als herplanten door ruimtegebrek niet mogelijk is, kun je de herplant laten uitvoeren door Parkmanagement Waarderpolder. Je maakt het bedrag dat daarvoor nodig is van € 750,- over aan het herplantfonds bij Parkmanagement. Parkmanagement zorgt ervoor dat er op een passende plaats in de Waarderpolder voor jou een vervangende boom wordt geplant.

Vergroening van de openbare ruimte

In het najaar van 2019 hebben Spaarnelanden en Parkmanagement Waarderpolder 9.000m2 verharding verwijderd. Boomspiegels zijn vergroot en waar mogelijk zijn trottoirdelen verwijderd. In de plaats hiervan zijn heesters, kruidenmengsel en bloembollen ingezaaid. Het resultaat is dat regenwater makkelijker wegzakt in de bodem en de openbare ruimte is vergroend.

Vergroening bij bedrijven

Bomen en planten zuiveren de lucht, slaan CO2 op en stimuleren de biodiversiteit. De leefbaarheid van het bedrijventerrein wordt verbeterd wanneer meer groen wordt toegevoegd. Een aantal bedrijven hebben hier zelf al maatregelen toe genomen. Een goed voorbeeld is het MAAK-terrein waar verharding plaats maakte voor beplanting. De ondernemers op het MAAK-terrein hebben dit samen met Climate Matters uitgevoerd.

Voor meer informatie of verwijzing neem contact op met Stan Verstraete.

Wateroverlast voorkomen

De Waarderpolder is op een aantal plekken erg versteend. Hevige regenval kan op deze plaatsen leiden tot wateroverlast. Uit ervaring weet Parkmanagement dat dit regelmatig voorkomt bij bedrijven in de Waarderpolder.

Op www.rainproof.nl/maatregelen staan maatregelen die jouw bedrijf kunnen helpen om wateroverlast te voorkomen.

Altijd op de hoogte met onze e-mailnieuwsbrief

    Direct
    regelen