Geen onderdeel van een categorie

De Wet Arbeidsmarkt in Balans

By 19 november 2019 No Comments

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans van kracht. De WAB is bedoeld om de arbeidsmarkt terug in balans te krijgen door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. In dit artikel zetten we enkele WAB maatregelen op een rijtje.

Transitievergoeding vanaf eerste werkdag

Op dit moment heb je als werknemer recht op een transitievergoeding wanneer je minimaal twee jaar in dienst bent en de werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen. Vanaf 1 januari 2020 maakt het niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband heb je recht op een transitievergoeding. 

Nieuw ontslaggrond: de cumulatiegrond
Werkgevers die een werknemer willen ontslaan, moeten nu nog volledig bewijs kunnen aanleveren voor één van de ontslaggronden. Met de invoering van de WAB kunnen werknemers ook ontslagen worden wanneer er op meerdere ontslaggronden gedeeltelijk sprake is van problemen; de cumulatiegrond. Bij ontslag op de cumulatiegrond mag de kantonrechter wel een hogere transitievergoeding toekennen.

Oproepkrachten

Met de invoering van de WAB krijgen werknemers met een oproepovereenkomst (nulurencontract of minmax-contract) na 12 maanden het recht op een contract met een vaste arbeidsomvang. Ook moeten werkgevers vanaf 1 januari 2020 een hogere WW-premie betalen voor oproepkrachten dan voor werknemers met een vast contract.

De ketenregeling

De ketenregeling geldt bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Met de WAB kunnen werkgevers je langer contracten voor bepaalde tijd aanbieden. Als werkgever hoef je de werknemer een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden bij: a) een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst of b) als de arbeidsovereenkomsten samen langer duren dan drie jaar (in plaats van twee jaar).

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om bij een bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte een compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die hij/zij betaalt bij ontslag. Op 1 april 2020 treedt naast de WAB ook de Wet compensatie transitievergoeding in werking. Op grond van die wet kunnen werkgevers compensatie krijgen van de transitievergoeding die zij moeten betalen wanneer zij een langdurig zieke werknemer ontslaan.

Wil je meer weten over de WAB? Op de website van de Rijksoverheid staat een uitgebreide factsheet.

Direct
regelen