Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Eerste paal de grond in voor Circulair BouwLab in Waarderpolder

By 3 november 2021No Comments

1 november was een mijlpaal van een bijzonder project voor de circulaire bouw in de Waarderpolder. In het bijzijn van wethouder Robbert Berkhout, diverse raadslieden en alle deelnemende projectpartners werd de eerste heipaal geslagen van het nieuwe Circulaire BouwLab. Het lab wordt op het terrein van 3D Makers Zone in de Waarderpolder opgebouwd met onderdelen van een pand uit Almere en doorontwikkeld met innovatieve, duurzame elementen.

In de nieuwe bouwhub kan de hele bouwketen straks experimenteren met circulaire en duurzame toepassingen in combinatie met technologische innovatie. Circulair BouwLab is het eerste project dat wordt gerealiseerd binnen de ambities om het C-District/MAAK-terrein in de Waarderpolder te ontwikkelen tot een toegankelijke proeftuin voor het hele regionale bedrijfsleven.

Creatie in innovatie in het district van de toekomst

Het C-District ligt in de Zuidwest hoek van de Waarderpolder, op en rond het MAAK-terrein. In dit iconische gebied wil de gemeente Haarlem een toekomstbestendige innovatieve hub realiseren waar samen met MKB, startups en kennisinstellingen technologische projecten worden ontwikkeld op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.
Robbert Berkhout: “We willen in de Waarderpolder een plek creëren waar bedrijven uit de regio innovatieve oplossingen bedenken en zo bijdragen aan een duurzame economische groei en werkgelegenheid. De ontwikkeling van Circulair BouwLab is een mooie eerste stap.”

Circulair bouwen: innoveren door te doen

Na een intensief, maar zeer leerzaam voorbereidingstraject is nu officieel de (her)bouw van Circulair BouwLab gestart. De projectgroep heeft flinke stappen gezet. Het wil met de Circulaire BouwLab Experience als ‘living lab’ aantonen dat circulair bouwen echt mogelijk is en gaat de levenscyclus van een hergebruikt gebouw verrijken met actuele data (digital twinning). De ervaring met dit praktijkvoorbeeld kan andere opdrachtgevers overtuigen om ook stappen te zetten naar duurzaam en slim bouwen en het hergebruiken van materialen. Ook geeft het project antwoorden op vragen zoals: Heeft het economisch wel zin om een pand her te gebruiken? Is het technisch haalbaar? En hoe ga je om met de tijdelijkheid?

Innovatieve materialen en toepassingen

In de loop van het project zijn nieuwe partijen aangehaakt zoals Voorbij Prefab, Patina, Stack3D Robotic Building en Vianen. Er worden zoveel mogelijk circulaire, duurzame en innovatieve oplossingen toegepast om te testen en te meten. Zo wordt bijvoorbeeld het dak voorzien van verschillende soorten dakbedekkingen (natuurlijk, traditioneel, gerecycled en zonnepanelen) en worden zij- en achtergevel voorzien van modulaire gevelcomponenten. Als toonbeeld van digitale innovatie in de bouw wordt één van de zijgevels uitgerust met een parametrisch ontworpen en gerobotiseerd gemetselde muur. De voorlopige planning is dat het pand in het voorjaar van 2022 wind- en waterdicht is.

Projectpartners Circulair BouwLab

Circulaire BouwLab Experience wordt mogelijk gemaakt door Smart Industry Fieldlab BouwLab R&Do samen met Groothuis Bouwgroep, RGS, BeterBusiness, Dura Vermeer Civiel, advies- en ingenieursbureau WSP, Voorbij Prefab, Patina, Stack3D Robotic Building, Vianen, Rabobank en gemeente Haarlem. Bouwlab R&Do is een initiatief van 3D Makers Zone, Thijs Asselbergs Architectuurcentrale en Hogeschool Inholland.

Deelnemen projectgroep of een bijdrage leveren?

Wil je meer weten of met je organisatie een innovatieve oplossing of bijdrage leveren aan de Circulaire BouwLab Experience als living lab? Neem contact op met Annette Beerepoot van BouwLab R&Do via annette@bouwlab.com.

Wil je meer informatie over dit project en het pand? Kijk op: www.bouwlab.com/circulairbouwlab

Direct
regelen