Geen onderdeel van een categorie

Haarlem werkt aan nieuw mobiliteitsbeleid

By 7 juli 2020No Comments

Gemeente Haarlem werkt na de Economische Visie Haarlem nu ook aan nieuw mobiliteitsbeleid. Parkmanagement organiseerde op verzoek van de gemeente een Expertmeeting over mobiliteit naar aanleiding van het huidige mobiliteitsbeleid. Tijdens deze online participatiemeeting ging de gemeente met ondernemers in gesprek over de vraag hoe de overgang naar een duurzaam, veilig en slim mobiliteitssysteem – de mobiliteitstransitie – het best vormgegeven kan worden.

Omdat de Waarderpolder als business park wezenlijk verschilt van woonwijken in de stad, werd een aantal ondernemers van het bedrijventerrein naar hun ideeën over mobiliteit gevraagd.

De ondernemers vroegen aandacht voor een aantal bekende knelpunten, zoals de drukke Oudeweg waardoor bereikbaarheid wordt belemmerd. Ook werd benoemd dat fietsveiligheid een belangrijk punt is bij het promoten ven de fiets voor woon-werkverkeer. Een mooie kans ligt er voor Waarderpolder Haarlem Business Park als hub. Het terrein ligt tegen de stad aan. Dat maakt het ideaal als overslaglocatie. Vrachtverkeer bevoorraad verzamellocaties in de Waarderpolder. Pakketten, winkelvoorraden en dagelijkse boodschappen kunnen van daaruit met duurzame verkeersoplossingen verder de stad in worden gebracht.

De gemeente heeft participatie-overleggen met diverse expertgroepen en wijkraden georganiseerd. De informatie die daaruit is opgehaald wordt gebruikt bij de totstandkoming van het beleid. De planning is dat het mobiliteitsbeleid aan het einde van dit jaar klaar is.

www.haarlem.nl/mobiliteitsbeleid

Direct
regelen