Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Handhaving op (langdurig) parkeren bedrijfsvoertuigen

By 1 december 2021No Comments

Verschillende bedrijven in de Waarderpolder parkeren (langdurig) bedrijfsvoertuigen in parkeerhavens op de openbare weg. Het betreft onder andere vrachtwagens, trailers, verkoop-, reparatie- en verhuurvoertuigen. Ook staan op diverse plekken campers of caravans geparkeerd. Parkmanagement ontvangt daarover klachten en meldingen van andere bedrijven. Om overlast voor andere bedrijven te verminderen, wordt hier weer strenger op gehandhaafd.

Ook Parkmanagement Waarderpolder ziet de toename in het aantal bedrijven die bedrijfsvoertuigen op de openbare weg stallen. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Haarlem mogen garage-, herstel- en autoverhuurbedrijven niet meer dan twee (reparatie-)voertuigen op de openbare weg parkeren.

Daarnaast is het niet toegestaan om een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt (zoals caravans en campers), langer dan op drie achtereenvolgende dagen op eenzelfde plaats te parkeren.

Deze regel geldt voor elk bedrijf op het bedrijventerrein. Het stallen van vrachtwagens of verhuur voertuigen in de openbare ruimte, omdat bedrijven niet over een eigen terrein beschikken, is een doorn in het oog van andere ondernemers en leidt tot oneerlijke concurrentie.

Het stallen van bedrijfsvoertuigen leidt ook tot parkeerdruk in het gebied. Daardoor zijn andere bedrijven niet meer goed bereikbaar voor klanten, leveranciers en andere bezoekers. Door de parkeerdruk wordt er foutief geparkeerd, ontstaan onoverzichtelijke verkeerssituaties. Dit beïnvloedt de veiligheid van voetgangers, rolstoelgebruikers en andere weggebruikers.

Strengere aanpak

Parkmanagement communiceerde eerder al naar de ondernemers over het verbod en de handhaving daarop. Diverse ondernemers hebben daarnaast vorig jaar een brief persoonlijke ontvangen. Met een aantal ondernemers zijn afspraken gemaakt.

In het beheer en veiligheidsoverleg tussen o.a. Parkmanagement en de afdeling handhaving van de gemeente Haarlem, worden de meldingen en klachten van ondernemers besproken. Daarop wordt actie ondernomen. Handhaving zal binnenkort extra handhaven op de lang en/of fout geparkeerde (bedrijfs-)voertuigen.

Direct
regelen