Geen onderdeel van een categorie

Hitteplan voor Haarlemse bruggen in werking

By 23 juni 2020No Comments

Deze week staan ons de eerste zomerdagen met hoge temperaturen te wachten. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van de beweegbare bruggen: het metaal zet uit, waardoor bruggen niet of nauwelijks openen of sluiten. Naar aanleiding van de ervaringen van vorige jaren heeft de gemeente Haarlem opdracht gegeven aan Strukton Worksphere voor het samenstellen van een nieuw draaiboek.

Het draaiboek omschrijft welke acties wanneer genomen moeten worden om de beweegbare bruggen beschikbaar te houden tijdens warme dagen. Het draaiboek is in overleg met diverse stakeholders opgesteld. Zo kan iedereen tijdig maatregelen nemen en geïnformeerd worden.

Uit voorzorg: koelen van de bruggen

Diverse bruggen in Haarlem worden bij temperaturen vanaf 23 graden Celsius en/of een hoge zonkracht gekoeld door middel van dompelpompen. Er geldt tijdens het koelen een snelheidsbeperking van 30 km/u op de brug.

Waarderbrug ‘open’

Bij temperaturen hoger dan 30 graden Celsius is de gemeente door experts geadviseerd om de Waarderbrug ‘open’ te zetten, de brug is dan gestremd voor wegverkeer. De vaarroute blijft zo beschikbaar voor de beroepsscheepvaart. De beslissing wordt genomen voor een bepaalde periode van een aantal dagen, om voorspelbaar te zijn voor (weg-)gebruikers van de bruggen.

Wanneer bruggen voor een (on)bepaalde periode worden gestremd voor het wegverkeer, worden afzettingen geplaatst en worden verkeerslichten in de omgeving zoveel mogelijk aangepast volgens protocol om de doorstroom van het verkeer te borgen.

Schoterbrug blijft beschikbaar voor wegverkeer

Bij hoge temperaturen wordt de Schoterbrug niet gestremd voor wegverkeer. Met de doorvaarthoogte van deze brug blijft deze ook in ‘gesloten’ toestand beschikbaar voor de beroepsvaart. De staande mastroute (zeilschepen) komt daarmee dan tijdelijk te vervallen.

Andere bruggen

Uit voorgaande jaren is gebleken dat er bij de Prinsenbruggen, de Figeebrug, de Gravestenenbrug en Langebrug geen koeling noodzakelijk is. Deze bruggen blijven dus gedurende perioden van hitte zowel voor wegverkeer en de scheepvaart toegankelijk.

Direct
regelen