Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Ondernemers vragen voortzetten Bedrijveninvesteringszone Waarderpolder

By 12 mei 2021No Comments

De gemeente Haarlem wil voor de derde achtereenvolgende keer een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) instellen voor de ondernemers in de Waarderpolder. De ondernemers, verenigd in de Industriekring Haarlem (IKH), hebben de gemeente hierom gevraagd vanwege de goede ervaringen met de huidige BIZ Waarderpolder. De BIZ Waarderpolder loopt eind 2021 af. Daarom is een nieuwe draagvlakmeting nodig om door te kunnen gaan met de BIZ Waarderpolder. De gemeenteraad heeft op 25 maart 2021 ingestemd met het plan voor voortzetting van de BIZ Waarderpolder en het laten uitvoeren van een draagvlakmeting. Bij een positieve uitkomst van de draagvlakmeting gaat de nieuwe BIZ-Waarderpolder gelden voor de periode 2022-2026.


Dankzij de BIZ Waarderpolder heeft het business park al jarenlang een goed georganiseerde collectieve beveiliging. Het aantal inbraken en incidenten is hierdoor zeer laag. De collectieve beveiliging is de belangrijkste dienst die dankzij de BIZ kan worden uitgevoerd.

De grootste
De Waarderpolder heeft sinds 2012 een BIZ. Het Haarlemse business park was destijds de grootste BIZ van Nederland en een van de eerste bedrijventerreinen met een BIZ. Op verzoek van de ondernemers werd de BIZ in 2016 voor 5 jaar voortgezet. De speerpunten zijn bij de 2e BIZ-periode uitgebreid; veiligheid bleef het grootste thema, de thema’s kwaliteit & uitstraling en samenwerking werden toegevoegd. De tweede BIZ-periode startte op 1 januari 2017.

Veilig en aantrekkelijk
Eind 2021 verstrijkt de tweede termijn van de BIZ Waarderpolder. De ondernemers hebben de gemeente wederom gevraagd om de BIZ voort te mogen zetten voor een periode van 5 jaar. De speerpunten blijven ongewijzigd voor de derde BIZ Waarderpolder 2022-2026. De thema’s Veiligheid, Kwaliteit & Uitstraling en Samenwerking bieden voldoende ruimte voor het veilig houden van het gebied en het versterken van het ondernemersklimaat op een aantrekkelijk en modern bedrijventerrein.

Investeren
Door het aanwijzen van een BIZ Waarderpolder 2022-2026 maakt de gemeenteraad het voor de ondernemers van het bedrijventerrein mogelijk om via een ondernemersfonds gezamenlijk te investeren in het gebied. De Wet op de Bedrijveninvesteringszones maakt het mogelijk dat alle ondernemers in het gebied Waarderpolder meebetalen en dat er geen free riders zijn.

Draagvlakmeting in het najaar
Om een Bedrijven Investering Zone te mogen instellen heeft de Wet op de Bedrijveninvesteringszones als voorwaarde gesteld, dat er eerst een draagvlakmeting wordt uitgevoerd. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan voor de derde BIZ Waarderpolder, kan de draagvlakmeting in het najaar gehouden worden. Dit zal gebeuren in de periode van 6 september t/m 7 november. Ondernemers ontvangen begin september een stemformulier om mee te kunnen doen aan de draagvlakmeting.

Direct
regelen