Geen onderdeel van een categorie

Ondernemersenquête Economische Visie

By 15 oktober 2019 No Comments

Wat vind jij van Haarlem als ondernemersstad?
Gemeente Haarlem hoort graag van de Haarlemse ondernemers wat zij vinden van Haarlem als werk en ondernemersstad, nu én in de toekomst. Welke sectoren zie jij als kansrijk en welke juist niet? En wat kan gemeente Haarlem -samen met andere ondernemers en belanghebbenden- volgens jou doen om een duurzame en circulaire economie te creëren die toekomstbestendig is, gericht op banengroei en een gezonde arbeidsmarkt?

Denk jij mee? Vul dan de online enquête in (ca. 5 min). De inbreng wordt gebruikt om in beeld te krijgen wat de wensen van de stad zijn voor de ontwikkeling van werkgelegenheid en ondernemerschap in Haarlem.

Deze online vragenlijst is samen met interviews en rondetafelgesprekken met Haarlemse ondernemers een bouwsteen voor de Economische Visie Haarlem. De rondetafelgesprekken zijn op persoonlijke uitnodiging verstuurd aan Haarlemse ondernemers die eerder betrokken zijn geweest bij trajecten in de stad. Voor sommige rondetafelgesprekken zijn er nog een aantal plekken over. Meer informatie leest u op www.haarlem.nl/economischevisie

Direct
regelen