Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Van no-go area naar hightech bedrijventerrein

By 18 november 2020No Comments

Een fietstunnel bij de Prinsenbrug, een ‘OV-hub’ op de Minckelersweg en een nieuwe fietsbrug tussen de Paul Krugerkade en het Figeeterrein. Het is een greep uit de plannen om de Waarderpolder klaar te stomen voor de toekomst.

Een halve eeuw geleden was het een ‘no-go area’, maar tegenwoordig is de Waarderpolder een veelzijdig bedrijventerrein met ruim 1200 verschillende ondernemingen en bijna 14.000 banen. Toch blijft er ruimte voor vernieuwing en verbetering, vinden wethouder Robbert Berkhout en Bruno Giebels, voorzitter van de Industriekring Haarlem (IKH). “Haarlem groeit dus is het belangrijk dat de Waarderpolder dat ook doet.”

In een nieuwe overeenkomst voor de komende vijf jaar staan tientallen maatregelen om het gebied verder te ontwikkelen. Te denken valt aan de herinrichting van de Minckelersweg, die momenteel vervallen oogt. Trottoirs, fietspaden en verlichting moeten daar verandering in brengen.

Ook de komst van duizenden zonnepanelen op bedrijfsdaken, het opwekken van energie uit slib van afvalwater en het stimuleren van elektrisch vervoer staan hoog op het wensenlijstje. ,,Duurzaamheid en intensivering zijn de hoofdpunten’’, legt Giebels uit.

Dat was pakweg twintig jaar geleden wel anders, toen de gemeente en de IKH voor de eerste keer gezamenlijk een convenant opstelden en ondertekenden. De nadruk lag toen op betere beveiliging en goede bereikbaarheid. ,,Het was rommelig, niet veilig, er was geen mate van organisatie.’’

Sinds het begin van de samenwerking zijn die problemen aangepakt. Er hebben zich inmiddels zoveel ondernemers in de Waarderpolder gevestigd, dat er nauwelijks meer kavels over zijn. ,,De ruimte is schaars’’, zegt Berkhout. ,,En daarom gaan we de hoogte in.’’

Voor de economische groei van de Waarderpolder is het belangrijk dat bestaande bedrijven de ruimte hebben om uit de breiden. Tegelijkertijd is er ook plek nodig waar nieuwe, ’kennisintensieve bedrijven’ zich kunnen vestigen, zoals tech-bedrijven, onderzoekscentra en de creatieve industrie. Het gebied rondom de Figeebrug heeft volgens de heren de potentie om uit te groeien tot een ’hotspot’ voor dat soort ondernemingen.

Hoogopgeleiden

Over het algemeen nemen die veel minder plek in dan bijvoorbeeld een fabriek. ,,Daar komt bij dat we best een hoogopgeleide bevolking hebben’’, zegt Berkhout. ,,Die mensen pendelen nu nog tussen Haarlem en Amsterdam. Het komt de stad ten goede om die Haarlemmers hier te houden en mensen hoeven niet meer heen en weer te reizen.’’

Ook is het van belang om de ruimte tussen bedrijven in ’slimmer’ te benutten. ,,Aan de Minckelersweg ligt bijvoorbeeld een enorm parkeerterrein van Liander’’, aldus Giebels. ,,Je kan je afvragen of dat nodig is. Als je een parkeergarage onder de grond maakt, is er boven de grond ruimte voor iets anders.’’

Coronacrisis

Tegelijkertijd laat de coronacrisis ook in de Waarderpolder sporen na. In het convenant is daar rekening mee gehouden, al is de impact van de pandemie op de lokale economie nog niet duidelijk. Momenteel zijn er nog geen bedrijven omgevallen. ,,Maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren’’, verzucht Giebels. ,,Gelukkig zijn we divers. We zijn een mooie afspiegeling van de Nederlandse economie. In de Waarderpolder zijn bedrijven gevestigd die zich richten op voedselproductie, maar ook op de farmacie, technologie en internet.’’

Sommige ondernemingen, zoals koffie- en theebedrijf Simon Lévelt, beleven hoogtijdagen doordat veel Nederlanders vanuit huis werken. Ook een Haarlems bedrijf dat tenten verhuurt heeft het druk. ,,Je zou denken dat er weinig vraag naar is omdat er geen feesten en festivals zijn.’’ Niets blijkt minder waar: tenten zijn in trek om coronatests in af te laten nemen, maar ook om extra buitenruimte te creëren waar mensen droog kunnen staan.

Verder zijn er in coronatijd ook nieuwe ondernemingen die zich in de Waarderpolder vestigen. Roboticabedrijf ABI bouwt een bedrijfspand langs de Minckelersweg, dat in mei 2021 af moet zijn.

Woningbouw

Voor woningbouw blijft de Waarderpolder wat de gemeente Haarlem en de IKH betreft een ongeschikte locatie, zo blijkt uit het convenant. De partijen zien de komst van huizen op het bedrijventerrein als een ’belemmering’ voor de economisch functie van het gebied.

Aan de zuidkant van het gebied, bij de Oostpoort, komen in de toekomst wel 1.100 nieuwe huizen.ˆ

 

“Duurzaamheid is bij ons geen moetje meer maar een onderdeel van de bedrijfsvoering”

 

Op de daken van bedrijfspanden in de Waarderpolder liggen al 15.000 zonnepanelen, maar dat moeten er over vijf jaar 32.000 zijn. Die ambitie spreken de Industriekring Haarlem (IKH) en de gemeente uit in de nieuwe overeenkomst over de toekomst van het gebied. ,,Duurzaamheid is bij ons geen moetje meer vanuit de overheid’’, zegt Bruno Giebels, voorzitter van de IKH. ,,Het is een normaal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering.’’

Ondernemers geven daar op verschillende manieren handen en voeten aan. Bakkerij Van Vessem, gevestigd aan de Bingerweg 1, won vorig jaar zelfs een prijs als Meest Duurzame Ondernemer van Nederland. ,,Onder meer om de ingrediënten die ze gebruiken en de manier waarop ze met warmte omgaan.’’

Door adviseurs langs te sturen voor een energiescan, hopen de gemeente en de IKH nog meer ondernemers te enthousiasmeren om maatregelen te treffen, zoals gevelisolatie en energiezuinige verlichting. Dat gebeurt in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond. ,,Het is een win-win, want voor ondernemers zijn die maatregelen kostenbesparend.’’

Op de langere termijn zijn er grootschalige plannen om de Waarderpolder te verduurzamen, bijvoorbeeld met de aanleg van een warmtenet onder het gebied. Bedrijven die veel restwarmte produceren, kunnen op die manier andere bedrijven verwarmen. De waterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland in de Waarderpolder kan mogelijk ook een rol spelen in de opwekking van duurzame energie. Door slib te laten vergisten, kan biogas worden geproduceerd.

Daarnaast richt Haarlem de ogen op Schoteroog aan de noordkant van de Waarderpolder. Op de voormalige vuilstortplaats staan momenteel vier stilstaande windmolens, maar daar moet tenminste een groter exemplaar voor in de plaats komen.
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om aan de zuid- en westkant van Schoteroog een zonnepark aan te leggen.

 

Dit artikel is afkomstig uit het Haarlems Dagblad, woensdag 18 november 2020.

Direct
regelen