Geen onderdeel van een categorie

Verwijder brandbaar materiaal

By 16 december 2020No Comments

In augustus is in de Waarderpolder een Secret Scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bijdrage die beveiliger Alpha Security levert aan de veiligheid op het business park. Zowel in de openbare ruimte als bij enkele deelnemende bedrijven werden zowel overdag als ’s avonds afwijkende situaties in scene gezet. Daarmee werd de oplettendheid en reactie van de surveillanten getest.

De resultaten waren over het algemeen positief. De tips die de uitvoerder van de Secret Scan had, zijn direct opgepakt om de kwaliteit van de collectieve beveiliging naar hoger niveau te brengen.

Brandveiligheid

Tijdens de Secret Scan werd duidelijk dat er bij veel bedrijven brandbaar materiaal tegen de bedrijfspanden staat. De kans op eventuele brandoverslag neemt daarmee toe.
Alpha Security heeft afgelopen weken locaties geïnventariseerd waar deze brandbare materialen tegen bedrijfspanden staat. Parkmanagement heeft contact opgenomen met de desbetreffende bedrijven en hen geadviseerd het materiaal weg te halen.

Met de feestdagen in het vooruitzicht adviseert Parkmanagement nadrukkelijk om brandgevaarlijke materialen bij de bedrijfspanden te verwijderen. Zo houden we het business park samen leefbaar en veilig.

Overdag is Parkmanagement aanwezig om knelpunten te signaleren en aan te pakken. Buiten kantooruren en in het weekend pakt Alpha Security dit op. Ook tijdens de feestdagen zijn de surveillanten van Alpha Security aanwezig.

 

 

Direct
regelen