Geen onderdeel van een categorie

Voorkom brand in jouw bedrijfsafval

By 24 maart 2021No Comments

Parkmanagement en de gemeente Haarlem hebben in de Waarderpolder afspraken over veiligheid gemaakt met politie Kennemerland, brandweer Kennemerland, MKB-Nederland en de collectieve beveiliging Waarderpolder. Al deze partijen doen mee in het KVO-B project van het bedrijventerrein. KVO staat voor Keurmerk veilig Ondernemen. De B staat voor bedrijventerreinen.

In het kader van dit Keurmerk Veilig Ondernemen in de Waarderpolder, wordt elk kwartaal vergaderd met de betrokken partijen. Afgelopen week werd tijdens een vergadering o.a. gesproken over de brandveiligheid op het business park.

Laat afval niet onbeheerd achter
De brandweer Kennemerland meldde dat er in de Waarderpolder regelmatig sprake is van buitenbranden. Dat wordt vaak veroorzaakt door brand in (bedrijfs-)afval of brandbaar materiaal (tegen de bedrijfsgevel).

Aangezien afval meestal niet vanzelf gaat branden, roept de brandweer pandeigenaren en medewerkers op om voorzichtig om te gaan met bedrijfsafval:

“Zorg dat je het afval niet onbeheerd achterlaat aan de kant van de weg. Maak desnoods betere afspraken met de afvalinzamelaar over het tijdstip van ophalen (niet ’s morgens heel vroeg zodat het afval een nacht onbeheerd staat) of zorg voor een afsluitbare container.” aldus de specialist brandveiligheid van Brandweer Kennemerland.

Bouwmateriaal: veilig uit het zicht
Ook bouwmateriaal wordt regelmatig brandend aangetroffen. Bij nieuwbouw/verbouw is het daarom verstandig om het afval uit het zicht te plaatsen, binnen de bouwhekken en niet verspreid over de bouwplaats.

Direct
regelen