Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Coalitieakkoord 2022-2026

By 22 juni 2022juni 27th, 2022No Comments

Vrijdag 17 juni is het coalitieakkoord 2022-2026 onder de naam Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad gepubliceerd. Parkmanagement Waarderpolder licht hierbij enkele interessante onderwerpen uit voor ondernemers in de Waarderpolder:

Haarlem blijft een stad om te wonen en te werken. De komende jaren is, buiten de Oostpoort, woningbouw in de Waarderpolder niet aan de orde. Wel worden er op andere plekken in Haarlem 10.000 woningen bijgebouwd.

Vernieuwing is nodig voor het economisch profiel van Haarlem. Hieraan werken we samen met onze ondernemers, bijvoorbeeld in het C-district. Dit is een innovatiehub voor een circulaire economie op het MAAK-terrein van de Waarderpolder.

Verduurzaming

We stimuleren verduurzaming bij Haarlemse ondernemers en organisaties. En stimuleren energie-coöperaties door bijvoorbeeld meer daken van bedrijven in de Waarderpolder beschikbaar te stellen.

We spannen ons in voor het realiseren van windmolens op de locatie Schoteroog en we kijken naar andere locaties waar mogelijk ook energie kan worden opgewekt, met wind, zon of uit de bodem.

We starten in deze periode bij de drie Haarlemse warmtenetten in het Ramplaankwartier, de Waarderpolder en Meerwijk. We blijven inzetten op geothermie en dragen bij aan een proefboring.

We gaan voor meer collectieve zonnedaken, bijvoorbeeld op scholen en in de Waarderpolder.

Het bedrijfsleven is vooral zelf aan zet. Maar wij ondersteunen waar nodig en stimuleren toekomstbestendige ontwikkelingen die van meerwaarde zijn voor onze stad.

We kiezen voor een circulaire economie en toegepaste innovatie. Hieraan werken wij samen met onze ondernemers, bijvoorbeeld in het C-District. Bedrijven die nu in Haarlem gevestigd zijn willen we graag behouden voor Haarlem. We willen een gezonde spreiding van bedrijven en werkgelegenheid over de stad.

Participatie

Participatie is essentieel om bij inwoners en ondernemers draagvlak te hebben, vooral als het zaken betreft die hen of hun woonomgeving direct aangaan. We benutten de kennis, kunde en energie van de stad. Vergroeningsprojecten doen we samen met de wijk.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door stage- en werkervaringsplekken te creëren.

We hebben speciale aandacht voor de onderwijsbehoefte van nieuwkomers. Het aantal banen voor praktisch en theoretisch geschoolden moet omhoog.

De binnenstad is een gebied waar een aantal zaken elkaar kan versterken: wonen boven winkels, herstel historische puien, nieuw ondernemerschap.

Bereikbaarheid

We blijven op het punt staan dat de regionale bereikbaarheid het best gediend is bij uitbreiding van de Vervoerregio Amsterdam en blijven ons daar actief voor inzetten.

Er komt geen betaald parkeren in de Waarderpolder en in Haarlem wordt 30 km p/u de standaard.

Wethouder Economie

Robbert Berkhout blijft wethouder Economie, ook voor de Waarderpolder. Nieuw voor hem is Openbare Ruimte.

Lees het complete Coalitieakkoord

Direct
regelen