Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Energielandschap met windmolen en zonnepanelen in de Waarderpolder

By 2 februari 2021No Comments

Een energielandschap bestaande uit een windmolen en duizenden zonnepanelen. Dat moet komen in de Waarderpolder aan de zijde van Schoteroog. De plek waar vroeger het afval van de Haarlemmers werd gedumpt, wordt straks een plek waar schone energie wordt opgewekt.

Haarlem zoekt locaties waar grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt. Het plan is onderdeel van de zogenaamde Regionale Energiestrategie waarbij gezocht wordt naar locaties waar ruimte is voor duurzame energie-opwek. Het gebied in Schoteroog, waar momenteel vier niet-werkende windmolens staan, leent zich hier goed voor. Het ligt op korte afstand van woningen én het is geen kwetsbaar natuurgebied.

Een grote windmolen, duizenden panelen

Het plan is om de huidige vier stilstaande windmolens te vervangen door één grotere windmolen van 125 meter hoog. Deze windmolen wekt meer duurzame stroom op dan de vier kleine windmolens in het verleden opwekten. Het plaatsen van meer windmolens is niet toegestaan vanwege de beperkingen die door Schiphol worden gegeven in verband met de aanvliegroutes. Dit is lastig te verklaren gezien we ook een zendmast hebben staan op de Waarderpolder van 149 meter hoog, maar het is helaas een vaststaand gegeven.

Verder is het de bedoeling om een paar duizend zonnepanelen te plaatsen op de heuvel, met name aan de westkant. Het oostelijke deel blijft een belangrijk recreatiegebied. Er zijn verschillende varianten bedacht die nu op haalbaarheid en draagvlak worden onderzocht. De groene stroom die straks door het energielandschap wordt geproduceerd is gelijk aan de stroomvoorziening voor 4000 tot 6000 huishoudens.

Participatie bedrijven

De bedrijven die gelegen zijn nabij het energielandschap worden meegenomen in de planvorming. Een aantal bedrijven in de Waarderpolder heeft eerder aangegeven interesse te hebben in participatie in het project.

Bent u als ondernemer uit de Waarderpolder ook geïnteresseerd, of heeft u vragen over het project? U kunt zich richten tot Parkmanagement via stan@waarderpolder.nl

Noot: De afbeelding is een concept impressie van hoe het energielandschap bij Schoteroog eruit kan komen te zien. Dit is geen definitieve versie.  

Direct
regelen