Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Handhaving op stallen van voertuigen

By 11 februari 2020januari 24th, 2023No Comments

Parkmanagement ontvangt met regelmaat berichten van ondernemers die zien dat voertuigen voor langere tijd worden geparkeerd in de Waarderpolder. Samen met de handhaving wordt dit ook nauwlettend in de gaten gehouden. De openbare weg is niet bedoeld als stalling. Voor het (langer) parkeren van voertuigen bestaan aparte regels. De regelgeving is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlem.

Allereerst is de handhaving extra aan het handhaven op het parkeren van voertuigen van autobedrijven op de openbare weg. Garage-, herstel-, en autoverhuurbedrijven mogen niet meer dan twee (reparatie)voertuigen op de openbare weg parkeren. Met een strengere handhaving wil gemeente meer ruimte creëren voor bezoekers van het business park.

Daarnaast is het is verboden een voertuig, waarmee niet meer kan of mag worden gereden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg te parkeren wanneer deze gebreken eenvoudig te verhelpen zijn.

Het is verboden een voertuig dat rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud en daarnaast in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

Het is verboden om campers, caravans en aanhangers langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg te plaatsen.

Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie wanneer:

  1. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg
  2. het de bruikbaarheid of veiligheid van de weg belemmert
  3. het een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg

In de Waarderpolder zijn enkele aparte afspraken gemaakt. Zo is het in het business park toegestaan om te laden en lossen op de rijbaan, tenzij nader aangegeven. Het laden en lossen op de rijbaan is niet toegestaan op de Oudeweg en Waarderweg. Ook kan het voorkomen dat de gemeente ontheffingen verleent aan bedrijven en/of voor wegen.

Parkmanagement brengt in een maandelijks overleg met de gemeente, politie en handhaving in kaart waar zich dergelijke situaties afspelen. Onder andere op basis van dit overleg neemt de handhaving actie. 

Wil jij als ondernemer een melding maken? Neem contact met ons op via info@waarderpolder.nl

Direct
regelen