Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Handtekeningen warmtenet gezet

By 13 september 2023No Comments

De handtekeningen zijn gezet en het warmtenet Waarderpolder gaat van start. Na een uitbreide aanbestedingsprocedure is het bedrijf Polderwarmte geselecteerd als warmtebedrijf om het warmtenet Waarderpolder aan te leggen en de komende 30 jaar te exploiteren.

Afgelopen zomer hebben de gemeente Haarlem, de Industriekring Haarlem en Polderwarmte een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor 2 jaar. In deze twee jaar zal het warmtenet worden ontworpen, er zullen afspraken gemaakt worden met de producenten van warmte en er zullen overeenkomsten worden gesloten met de bedrijven die de warmte willen afnemen.

Wat merken we hiervan in de Waarderpolder?
Op straat is voorlopig nog niets te zien. Naar verwachting is het ontwerp na ongeveer twee jaar klaar voor goedkeuring. Pas daarna kan gestart worden met de aanleg van het warmtenet.

Polderwarmte heeft voldoende afnemers nodig om te kunnen starten met de aanleg. De bedrijven in de Waarderpolder worden de komende periode benaderd met een aanbod.  Het is de bedoeling dat alle bedrijven in de Waarderpolder de mogelijkheid krijgen aan te sluiten op het warmtenet.

Waar komt de warmte vandaan?
Het warmtenet kan gevoed worden met verschillende warmtebronnen. In de Waarderpolder zijn verschillende bedrijven die restwarmte produceren. Een grote producent van restwarmte in de Waarderpolder is datacenter Iron Mountain. Wellicht dat in de toekomst een geothermiebron (aardwarmte) warmte kan leveren. Meerdere warmtebronnen zijn goed voor de leveringszekerheid. Naast de leveringszekerheid is het natuurlijk van belang dat de (rest-)warmte duurzaam wordt geproduceerd.

Aansluiten is maatwerk
Anders dan in een woonwijk is een warmtenet op een bedrijventerrein veel meer maatwerk per bedrijf. Het gebruik van het vastgoed en daarmee ook de warmtevraag verschilt per bedrijf. Ook zal het ene gebouw beter zijn geïsoleerd dan het andere. Polderwarmte beoordeelt elk bedrijfspand afzonderlijk en doet een aanbod afgestemd op de specifieke eigenschappen.

Op korte termijn vervanging van de cv-installatie?
Is vervanging van de cv-installatie in jullie bedrijf op korte termijn nodig en is aansluiting op het warmtenet nog niet mogelijk? Daarvoor is een tijdelijke oplossing mogelijk tot het moment dat aansluiting wel realiseerbaar is. Neem hiervoor contact op met Stan Verstraete via stan@waarderpolder.nl.

Direct
regelen