Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Hitteplan bruggen

By 31 mei 2023No Comments

Binnenkort staan ons de eerste zomerdagen met hoge temperaturen te wachten. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van de beweegbare bruggen; het metaal zet uit, waardoor bruggen niet of nauwelijks openen of sluiten. In opdracht van de gemeente Haarlem is er een nieuw draaiboek opgesteld op basis van de ervaringen van voorgaande jaren. Dit is het ‘hitteplan’.

In het draaiboek staan de acties die genomen worden om de beweegbare bruggen beschikbaar te houden tijdens warme dagen. In overleg met diverse stakeholders is het ‘hitteplan’ opgesteld, zodat iedereen tijdig maatregelen kan nemen en geïnformeerd wordt.

Voorzorg: koelen van de bruggen
Diverse bruggen in Haarlem worden vanaf 23 graden Celsius en/of een hoge zonkracht gekoeld door dompelpompen, gekoeld met Spaarnewater. Tijdens het koelen op de brug geldt een snelheidsbeperking voor het wegverkeer van 30 km/u.

Waarderbrug ‘open’
Bij temperaturen hoger dan 30 graden Celsius zet de gemeente de Waarderbrug ‘open’, die dan gestremd is voor wegverkeer. Dat is nodig om te voorkomen dat de brug klem komt te zitten en niet meer opent. Zo blijft de vaarroute voor de beroepsscheepvaart. Om tijdig de (weg)gebruikers te informeren wordt deze beslissing voor een periode van een aantal dagen genomen.  Er worden afzettingen geplaatst en volgens protocol verkeerslichten in de omgeving aangepast om de doorstroom van het verkeer te borgen.

Schoterbrug en Schouwbroekerbrug blijven beschikbaar voor wegverkeer
Bij hoge temperaturen worden de Schoter- en Schouwbroekerbrug niet gestremd voor wegverkeer. Deze bruggen zijn veel hoger dan de andere en blijven ook in ‘gesloten’ toestand beschikbaar voor de beroepsvaart. De staande mastroute (zeilschepen) komt daarmee dan wel tijdelijk te vervallen.

Andere bruggen
Uit voorgaande jaren is gebleken dat er bij de Prinsenbruggen, de Figeebrug, de Gravestenenbrug en Langebrug geen koeling noodzakelijk is. Deze bruggen leveren tijdens hitte voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart geen beperkingen op. Mochten de temperaturen dit jaar toch andere maatregelen vragen dan hiervoor beschreven, houden we u daar via het WP Journaal en de social media uiteraard van op de hoogte.

Direct
regelen