Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Meer werkplekken in de Waarderpolder

By 10 juli 2023No Comments

De gemeente Haarlem heeft nieuwe afspraken gemaakt over het gebruik van bedrijventerrein Waarderpolder. Bestaande gebouwen mogen anders worden ingericht. En onder voorwaarden mag er ook worden bijgebouwd. Zo ontstaat ruimte voor meer werkplekken.

De gemeente wil in Haarlem meer werkgelegenheid. Dat is nodig omdat het aantal inwoners van de stad toeneemt. Het Waarderpolder Haarlem Business Park is al het grootste bedrijventerrein van Zuid-Kennemerland. De gemeente ziet dat er in het gebied toch ruimte is voor meer werkplekken.

Uitbreiden in de hoogte

Nog niet alle gebouwen op het terrein zijn zo hoog als het bestemmingsplan toestaat. Er kan dus in de hoogte nog worden uitgebreid. Daarnaast worden in sommige gebouwen nog niet alle bestaande verdiepingen optimaal gebruikt. Er is behoefte aan meer ruimte voor kantoren, maar het bestemmingsplan bood daar te weinig mogelijkheden voor. De gemeente heeft daarom nieuwe regels opgesteld. Daarmee mag onder voorwaarden extra worden gebouwd, én mogen meer ruimten als kantoor worden gebruikt.

Ruimte beter gebruiken

Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke ontwikkeling): “Met de bouw van 10.000 woningen zal het aantal inwoners in Haarlem groeien. Daarom moet ook het aantal arbeidsplaatsen groeien. Met de nieuwe afspraken regelen we dat de beschikbare ruimte voor bedrijven beter kan worden benut.”
Wethouder Robbert Berkhout (Economie): “Het is heel belangrijk dat er voldoende werkplekken zijn en blijven in onze stad. Zo blijft Haarlem een mooie stad om te wonen en werken.”

De gemeente houdt in de gaten hoe de nieuwe regels in de praktijk uitwerken en bespreekt dat met ondernemers. Daarna worden de nieuwe regels door het college vastgesteld als beleidsregels.

Foto: Milo Dinkelaar

Direct
regelen