Skip to main content
Samenwerken

Parkmanagement en Zown beëindigen samenwerking

By 23 oktober 2017No Comments

Sinds begin dit jaar hebben Parkmanagement en Zown samengewerkt met als doel Waarderpolder bedrijven te helpen met het verduurzamen van hun energiestromen. Deze samenwerking is naar buiten toe als Groene Connecties gepromoot. Parkmanagement en Zown hebben besloten deze samenwerking niet meer voort te zetten.

Uitwisseling van energie moeilijk te realiseren
Zown heeft een Microgrid Platform ontwikkeld dat het mogelijk maakt om energie uitwisseling tussen bedrijven actueel te monitoren en te sturen om zodoende gebruik te maken van elkaars piek- en dalmomenten rekening houdend met de bestaande energie-infrastructuur. Zown heeft in opdracht van Parkmanagement energiescans uitgevoerd bij drie bedrijven: Reklam, Record Industry en DNP. Deze scans hebben het duurzaam energiepotentieel van deze bedrijven in beeld gebracht. De onderzoeken hebben ook opgeleverd dat uitwisseling van energie door deze bedrijven moeilijk te realiseren valt. Dit heeft onder andere te maken met de beperkte financiële haalbaarheid en met belemmerende wet- en regelgeving.

Niet de gewenste resultaten
Als bestaand bedrijventerrein vergt energie-uitwisseling tussen bedrijven grote investeringen. Zown en Parkmanagement hebben samen geconcludeerd dat samenwerking op dit onderdeel niet tot de gewenste resultaten leidt. Parkmanagement gaat verder met Groene Connecties om via nieuwe samenwerkingen te werken aan een energieneutrale en circulaire Waarderpolder.

Direct
regelen