Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Sneeuwvrije wegen in de Waarderpolder

By 10 februari 2021No Comments

Spaarnelanden is volop bezig om de sneeuw en gladheid te bestrijden om de Waarderpolder begaanbaar te houden. Daarvoor werkt Spaarnelanden met een gladheidbestrijdingsplan. Bijna alle openbare wegen op het business park worden sneeuwvrij gemaakt en gestrooid. Dit is een unieke aanpak in Nederland: op de meeste bedrijventerreinen worden alleen de hoofdwegen gestrooid, zoals routes van bussen en nooddiensten.

In het gladheidbestrijdingsplan wordt onder andere de strooiroute omschreven. Ook staat er in dit plan in welke volgorde de wegen worden gestrooid. De grote toegangswegen, fietspaden en bruggen krijgen bijvoorbeeld voorrang.

Op deze manier wordt de veiligheid voor verkeersdeelnemers zo goed mogelijk gewaarborgd. Voetpaden hebben geen prioriteit, maar ook deze worden met lang aanhoudende gladheid regelmatig gestrooid.

Ben je benieuwd naar het gladheidbestrijdingsplan en de strooiroute? Beide zijn hier te vinden op de website van Spaarnelanden.

Direct
regelen