Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Snel en veilig naar huis? Gebruik de Waarderweg!

By 10 juni 2021No Comments

Afgelopen dagen ontstonden files voor het verkeerslicht bij de kruising op de Camera Obscuraweg (ter hoogte van de KPN zendmast). De auto’s stonden daarbij tot aan de A200 fly-over stil. De oorzaak is een lange rij wachtende auto’s voor het verkeerslicht rechtsaf richting de A. Hofmanweg. Om filevorming en ongelukken te voorkomen, wordt automobilisten dringend verzocht om gebruik te maken van de Oudeweg/Waarderweg als doorgaande route. De verkeersinstallaties zijn daarop afgestemd om doorstroming te bevorderen.

A. Hofmanweg voor bestemmingsverkeer

De A. Hofmanweg is alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer. Parkmanagement ontvangt echter veel klachten van ondernemers aan de A. Hofmanweg over hardrijdend sluipverkeer. Daarnaast meldt de politie veel ongelukken op de weg en stelt ook vast dat er te hard wordt gereden.

Om de veiligheid voor verkeersdeelnemers te vergroten en overlast voor de bedrijven te verminderen, heeft gemeente Haarlem in afstemming met politie en Parkmanagement een aanpassing gedaan aan de verkeersinstallaties.

Verkeer wordt gestimuleerd gebruik te maken van de Waarderweg.  De verkeerslichten op de kruising ter hoogte van de A. Hofmanweg (bij de KPN zendmast) zijn daarop aangepast. Verkeer dat wil afslaan richting de A. Hofmanweg, heeft langer te maken met rood licht. Verkeer dat rechtdoor gaat richting de Waarderweg kan rekenen op een betere doorstroom.

Om opstoppingen bij de verkeerslichten verder te voorkomen, wordt iedereen die geen bestemming heeft op de A. Hofmanweg verzocht om gebruik te maken van de Waarderweg.

Direct
regelen