Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Stage-erkenning bedrijven hbo/wo door Stichting ELBHO

By 11 april 2023No Comments

Kloof tussen bedrijfsleven en onderwijs. Uit het rapport Economische Visie Haarlem 2020-2024 van Gemeente Haarlem blijkt dat de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs niet altijd optimaal verloopt. Studenten uit Haarlem zijn bijvoorbeeld eerder geneigd hun stageplek te zoeken in Amsterdam en Haarlemse bedrijven hebben weinig zicht op huidige scholing en stagemogelijkheden. Stichting ELBHO en Stagebureau Waarderpolder zijn gevestigd in de Waarderpolder en vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de verkleining van deze kloof. 

Waar Stagebureau Waarderpolder bedrijven en onderwijs (praktijkonderwijs, vso, mbo, niveau 1 en 2) verbindt, doet stichting ELBHO dat voor hoger onderwijs (hbo/wo).

Stichting ELBHO is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die erkenning van stagebedrijven verzorgt. Dit betreft bedrijven waar studenten stagelopen die aan een Nederlandse opleiding uit het hoger onderwijs (associate degree, hbo en wo) studeren. Het ELBHO® Bedrijvenregister en het stagevacatureplatform www.hbo-stagemarkt.nl zijn tools die Stichting ELBHO inzet om kennis te delen. Daarnaast beschikken zij over een centraal Meldpunt Stagemisbruik waar studenten hun verhaal kunnen doen.

Waarom ze doen wat ze doen
Door stagebedrijven te erkennen, zorgen ze dat in 1 oogopslag duidelijk is dat een bedrijf de kwaliteit van de (afstudeer)stage op orde heeft. Hiermee geven zij uiting aan hun maatschappelijk doel om dit voor elke student uit het hoger onderwijs en onderwijsinstellingen inzichtelijk te maken

Suzanne van Straaten (stichting ELBHO) legt bedrijven graag uit hoe het huidige hoger onderwijs in elkaar steekt (wat is een associate degree, wat zijn de nieuwe benamingen van hbo bachelor opleidingen en meer), en wat stagiairs voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Tevens heeft zij inzicht in beschikbare subsidiemogelijkheden bij het begeleiden van stagiairs en is Stichting ELHBO door het Kennemer Inkoop Platform aangemerkt als bedrijf waar je maatschappelijk verantwoord kunt inkopen en je SROI-verplichting kunt invullen. Mail voor meer informatie naar suzanne.vanstraaten@elbho.nl.

Direct
regelen