Skip to main content
Werkzaamheden

Start bouw fietsbrug

By 21 november 2017No Comments

Het project fietsverbinding over de Industriehaven komtĀ op gang. Ooms Construction is gestart met de inrichting van het bouwterrein. Het bouwterrein bevindt zich aan de zuidzijde van de industriehaven, tussen de Oerkapkade en de Minckelersweg. De werkzaamheden aan de fietsbrug starten vanaf maandag 4 december. De werkzaamheden aan de Hendrik Figeeweg starten in 2018, vanaf eind februari/begin maart.

Hinder

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het helaas niet mogelijk helemaal geen hinder te veroorzaken met betrekking tot de parkeerproblematiek op het Figeeterrein. In overleg met de VvE’s en de Haarlemse Zaag heeft Ooms Construction de volgende afspraken gemaakt:

  • Ooms Construction zal niet onnodig parkeerplaatsen afzetten met bouwhekken, dit dient uitsluitend te gebeuren indien op die locatie werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
  • Ooms Construction huurt 10 parkeerplaatsen bij de Haarlemse Zaag en zal het aantal door de werkzaamheden ontnomen plekken op de gehuurde locaties ter beschikking stellen.

Klik hier voor een plattegrond waarop de overlast zichtbaar is.

We houden je op de hoogte!

Ooms Construction zorgt voor goede en vroegtijdige communicatie, zodat de werkzaamheden zonder problemen uitgevoerd kunnen worden en dat hierbij de hinder voor de ondernemers en omgeving zo veel mogelijk beperkt wordt.

Direct
regelen