Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Opvang statushouders Laan van Decima

By 15 november 2022november 16th, 2022No Comments

Vanaf maandag 21 november 2022 worden de eerste, van de in totaal 110, statushouders opgevangen aan de Laan van Decima 3, 2031 CX Haarlem (naast IKEA).

OPVANG STATUSHOUDERS
Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en mogen blijven. Zij zijn gevlucht voor oorlog en geweld of lopen de kans vervolgd te worden in eigen land. In de asielzoekerscentra verblijven niet alleen asielzoekers, maar ook statushouders die wachten op woonruimte in een gemeente. Dat duurt door gebrek aan woningen te lang.

Gemeenten en het Rijk hebben daarom afgesproken dat statushouders alvast tijdelijk worden opgevangen in de gemeente waar zij uiteindelijk gaan wonen. Daardoor kunnen zij eerder beginnen met inburgeren en werken. Doordat statushouders doorstromen naar tijdelijke opvanglocaties komen er plekken vrij in aanmeldcentra voor vluchtelingen in nood.

TOEZICHT
Alle bewoners van de opvanglocatie worden begeleid door het Rode Kruis, binnen de opvanglocatie komt een bemande receptie. Op de locatie zijn ook twee beveiligers aanwezig (24/7) voor onder andere het toegangsbeleid en het wegwijs maken van gasten.

OPENHUIS 21 NOVEMBER 16.00-18.00 uur
Vanaf de week van 21 november arriveren de eerste statushouders. Geïnteresseerden zijn welkom om vooraf de locatie te bekijken op maandag 21 november tussen 16.00 en 18.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over het opvangen van vluchtelingen in Haarlem is te vinden op haarlem.nl.

 

Direct
regelen