Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Update statushouders – Laan van Decima

By 1 februari 2023No Comments

Anders dan de vluchtelingen op de COA-schepen in de Industriehaven, vallen de statushouders bij IKEA onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij hebben allemaal een verblijfsvergunning, BSN, een toekomst in Haarlem en recht op een woning.

Dat betekent dat Haarlem de plicht heeft de nieuwe wet Inburgering uit te voeren. Volgens deze wet moeten nieuwe statushouders eerst inburgeren om te voorkomen dat zij door meteen te gaan werken vroegtijdig uitvallen; niet weten hoe verder, en waar aan te kloppen en dus opnieuw bankzitters worden. Vanwege deze plicht heeft de gemeente Haarlem een externe partij ingehuurd (Danner&Danner).

Deze partij start 1 februari met een ‘brugklas’ van 5 weken waarin deelnemers 4 dagen in de week op inburgering gaan. Die bestaat uit taallessen, excursies in de stad naar de bibliotheek, het gemeentehuis etc. Aan het eind van het traject levert Danner een advies per deelnemer over de leerroute Inburgering aan de gemeente. Er zijn 3 leerroutes:

  • B1 ( voor klanten die kunnen werken en die taalniveau B1 kunnen halen)
  • Onderwijs (kleine groep gericht op hoger onderwijs)
  • Z-route ( voor klanten die geen B1-taalniveau kunnen halen, focus op participatie)

Vervolgens neemt een klantmanager een besluit over het inburgeringstraject van de kandidaat.

Danner werkt voor de integratie naar werk met een aantal ‘onderaannemers’.  In Haarlem is dat ‘Aan de slag’. Hierin werken Agros, Spaarne Werkt en Vluchtelingenwerk met elkaar samen. Daarnaast is ‘Aan de slag’ ook verantwoordelijk voor de integratie van statushouders, die onder de oude wet vallen en dus meteen begeleid worden naar werk (maar ondertussen vaak ook nog hun inburgeringsexamen moeten halen).

Veel bedrijven in de Waarderpolder zitten te springen om personeel, hopelijk kan een groot deel van de statushouders een passende werkplek vinden bij deze bedrijven.

Direct
regelen