Geen onderdeel van een categorie

Wethouder Berkhout bezoekt Geotech

By 30 januari 2020 No Comments

Woensdag 29 januari bezocht wethouder Robbert Berkhout samen met collega’s van gemeente Haarlem, Parkmanagement en het Werkgeversservicepunt het bedrijf Geotech. Doel van deze bedrijfsbezoeken is kennismaken met de ondernemers in de Waarderpolder en het beter in kaart brengen waar bedrijven tegenaan lopen bij het ondernemen in de Waarderpolder. Deze keer werd de verkeerssituatie in de Waarderpolder uitgebreid besproken.

Het bedrijf Geotech focust op de ontwikkeling, productie en distributie van special effect pigmenten, zoals pearlescent pigment, aluminium pigment en glitters. De producten van Geotech worden wereldwijd gebruikt in de cosmetica, plastic, en coating industrie. 

Het bedrijf verhuisde in april 2018 naar een mooi gerenoveerd pand aan de Emrikweg. Dit is ook het pand waar het in de jaren tachtig begon voor Geotech, met de schoonvader van de huidige managing director Harold van Haren. In de tussenliggende jaren was het bedrijf gevestigd aan de Nijverheidsweg in de Waarderpolder. 

Het gesprek met de wethouder en gezelschap ging over onderwerpen als duurzaam ondernemen, personeel, stageplekken en het contact met andere ondernemingen in de Waarderpolder. Ook werd er gesproken over de verbeterpunten die Geotech ziet voor de Waarderpolder.

Verkeerssituatie Waarderpolder

Bij Geotech gaven ze aan veel vragen te hebben over de verkeerssituatie in de Waarderpolder. Vooral tijdens de spitsuren loopt de Waarderpolder vast, waardoor soms onveilige verkeerssituaties ontstaan. Specifiek werden er twee zaken besproken:

Parkeerdruk
Harold van Haren merkt dat auto’s voor langere tijd op de openbare weg worden geparkeerd. Dit lijkt door autohandelaren en garages gevestigd in de Waarderpolder te worden gedaan. Hierdoor is parkeren voor werknemers en bezoekers lastig. Parkmanagement is bekend met dit probleem en werkt al langere tijd samen met gemeente en handhaving aan een oplossing.

Langere tijd parkeren op de openbare weg is niet verboden. Het is echter niet toegestaan voor bedrijven om de openbare weg als opslag of stalling te gebruiken voor meer dan twee auto’s. De handhaving heeft de situatie nu goed in beeld, en gaat strenger optreden tegen dit soort situaties. 

Doorstroming verkeer
Daarnaast werd er gesproken over de verkeersdrukte in de Waarderpolder. Gemeente en Parkmanagement merken dat de Waarderpolder veel als doorgaande route wordt gebruikt om de A9 te omzeilen. Daar is de wegindeling oorspronkelijk niet op aangelegd. 

Er vinden gesprekken plaats met gemeente, Parkmanagement en Provincie voor passende maatregelen. Om de A. Hofmanweg minder aantrekkelijk te maken voor sluipverkeer wordt bijvoorbeeld gedacht om een deel van de A. Hofmanweg eenrichtingsverkeer te maken. Ook worden er plannen voor op de lange termijn besproken. De Industriekring Haarlem wordt hierbij betrokken om de belangen van ondernemers te behartigen. 

Parkmanagement wil ondernemers vragen om onveilige (verkeers-)situaties in de Waarderpolder te melden. Dat kan bij de parkmanager en veiligheidsadviseur bij Parkmanagement; Kees Goedknegt. Op deze manier kan er samen worden gewerkt aan een veiliger business park.

Direct
regelen